Téma: Božia ochrana / Prozreteľnosť

Príklad č.2884
(Zdroj: STANČEK, Ľ.: Áno Bohu slovom. Spišská Kapitula – Spišské Podhradie : Kňazský seminár biskupa Jána Vojtašáka, 2003, 160.)

      Pri pohľade do minulosti nachádzame mnoho priam rukolapných dôkazov Božej starostlivosti a ochrany. Jeden z nich nachádzame aj v histórii Kazachstanu.
      Stalin r. 1936 násilne presídlil zo západnej Ukrajiny katolíkov nemeckej, poľskej a ukrajinskej národnosti. V dobytčích vagónoch ich v 40-stupňových mrazoch priviezli do necivilizovanej stepnej oblasti Osiornoe. Osemnásť rokov nesmeli opustiť svoj kolchoz. Keď roku 1941 po Hitlerovom útoku na ZSSR museli dodať potraviny na front, veľa obyvateľov umrelo od hladu. Hrozilo, že na jar zomrie väčšina ľudí hladom. V marci sa stalo niečo neobyčajné. Pri odmäku sa objavilo obrovské jazero plné rýb. Zachránení verili, že to bol Boží zázrak. Miestny chrám, zasvätený Kráľovnej pokoja, je dnes národnou svätyňou a na pamiatku tejto udalosti tu stojí socha Panny Márie obklopená rybami, ktorú postavili v roku 1997 po páde komunizmu a osamostatnení.


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk