Téma: Gojdič / Pokora / Skromnosť

Príklad č.2864
(Zdroj: DANCÁK, F.: Raduje sa, blažený Pavol. Prešov : Náboženské vydavateľstvo PETRA, 2003, s. 23.)

      Kňaz Dr. S. Knap spomína, že sa chystal odslúžiť svoju prvú svätú liturgiu v Bazilike sv. Petra v Ríme, avšak jeho dohovorený miništrant sa nedostavil na určenú hodinu. Už bol najvyšší čas začať. Práve vtedy tam prišiel biskup P. Gojdič, ktorý sa vtedy zdržiaval v Ríme. Keď videl ustarosteného otca Knapa, povedal: „Nebuďte zarmútený, otče, budem vám miništrovať pri Službe Božej!“
      Tak aj bolo, biskup miništroval kňazovi, ktorého sotva raz videl (Dar lásky 110).


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk