Téma: Ateizmus / Svedectvo

Príklad č.262
(Zdroj: Ignác Lepp, Psychoanalýza súčasného ateizmu, Dobrá kniha, Galt, Ontario 1972, s. 186. )

      Počas študijného seminára o manželských problémoch hovorili dvaja prenášatelia. Jeden z nich bol teológ. Hovoril o manželskej morálke a odvolával sa stále na autoritu evanjelia, pápežov a kresťanskú tradíciu. Druhý bol lekár. Hovoril o tom istom predmete z hľadiska čisto vedeckého a odvolával sa iba na skúsenosť praktika. Akokoľvek sa to zdá prekvapujúce, publikum, pozostávajúce z osôb rôzneho pôvodu a zamerania, spoznalo v lekárovi a nie v teológovi človeka božieho.


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk