Téma: Pokoj

Príklad č.2580
(Zdroj: Slovo 1989, č. 4, s. 2.)

      Francúzsky maliar a ilustrátor Gustáv Doré, medzi mnohými biblickými obrazmi, namaľoval aj rozchod staviteľov babylonskej veže. Opúšťajú stavbu a v skupinkách sa rozchádzajú so svojimi rodinami do rôznych končín sveta. Ale nelúčia sa s priateľským stisnutím rúk. Z ich tváre vidieť hnev nepriateľov. Muži s hnevom dvíhajú ruky do výšky, ženy sa hádajú. Dokonca aj deti na seba s úškľabkom pozerajú. Taký je koniec ich spoločného diela. Sú ako pohnevaní bratia, ktorí od seba žijú oddelení horami. Zapomínajú na svoj spoločný pôvod a ich deti, vnuci sa nepoznajú.
      Boží pokoj je „spása“, plná harmónie človeka s Bohom, s blížnym a so sebou samým tým, že sa odstránil ťažký hriech, ktorý je zavinený veľkým rozporom človeka s Božím poriadkom a s blížnym.


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk