Autor: Miron
 
Téma: Spása – najväčšie požehnanie človeka / 2 Kor 4, 17-18

Myšlienky... 73/2000

       Ak by sme mohli spýtať sv. Pavla, čo vidí ako najväčšie požehnanie svojho života, tak by nám odpovedal asi takto: „Spása skrze Ježiša Krista.“ Zakúsil mnohé útrapy, skúšky a prenasledovania, ale vždy hľadel, čo je za nimi. V jeho listoch vždy zaznieva veľká radosť pri zmienke o večnom živote s Kristom. Preto povzbudzuje Korinťanov i nás: „Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy, ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je naveky.“ (2 Kor 4, 17-18)
       Rumunský kňaz Richard Wurmbrand strávil 14 rokov vo väzení pre ohlasovanie evanjelia. Hoci sa väznitelia snažili zlomiť jeho presvedčenie krutým mučením, nepodarilo sa im to. Richard Wurmbrand svedčí: „Na samotke, v chlade, v hlade, oblečený v handrách som každú noc tancoval od radosti.“ Spolu s ním bol väznený aj muž, ktorého pred uväznením priviedol k viere. Raz sa ho spýtal: „Uväznili ťa kvôli tvojej viere. Nevyčítaš mi v srdci, že som ťa priviedol ku Kristovi?“ Odpovedal: „Nemám slov na vyjadrenie vďačnosti, že si ma priviedol ku Kristovi. Nikdy už nechcem kráčať inou cestou.“
       Títo dvaja muži, hoci boli prenasledovaní a na okraji smrti, prežívali nadprirodzenú radosť zo svojej viery.
       Realita spasenia nám dáva silu pre dnešok a nádej pre zajtrajšok. Nemusíme teda podľahnúť rôznym životným ťažkostiam, lebo máme istotu, že Boh i cez ne pracuje v našich životoch a pripravuje nás na prijatie večného života.


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk