Autor: Miron
 
Téma: Pole / 6.33.5-8 / Vezmem kalich spásy

Myšlienky... 399/2020

            Vezmem kalich spásy (Ž116, 13), Kristov kalich!            Kristov učeník berie svoj kalich, keď nesie pozemské ťažkosti s pokorou, ako ho inšpiruje Evanjelium. Svätý Peter sa ponáhľal s mečom v ruke obrániť Majstra, keď bol obklopený zloduchmi. Ale preláskavý Pán Ježiš povedal Petrovi: „Schovaj meč do pošvy! Azda nemám piť kalich, ktorý mi dal Otec?!“ (Jn 18, 17).            Keď si obkľúčený s ťažkosťami, upokoj a posilni svoju dušu rovnakými slovami: „Azda nemám piť kalich, ktorý mi dal môj nebeský Otec?“            Tento kalich je trpký. Keď sa však človek na neho iba pozrie, všetky ľudské úvahy miznú. Nahraď svoje námietky s vierou a odvážne pi tento trpký kalich. Dáva ti ho dobrotivý a premúdry Otec.“ (Pole, kapitola 33, odstavec 5-8.)            Svätý Ignác Briančaninov sa nám snaží priblížiť skúsenosť veľkých svätých, ktorí hovoria, že prijatie tohto trpkého kalicha, ktorým je utrpenie, otvára nám cestu k hlbšiemu pochopeniu Božej vôle, k prijatiu nebeských darov a rýchly rast v čnostiach. Kto odmieta súženia, uteká od Božej prozreteľnosti, ktorá vedie k svätosti a k spáse.            Veľmi pekne o tom rozpráva svätý Izák Sýrsky vo svojej 5. homílií: „Keď Boh naplnil vrchovato tvoje srdce spomienkou na neho prostriedkami utrpenia a zármutku, popohnal ťa k bráne svojho milosrdenstva. Prostriedkami vykúpenia z týchto vecí implantoval do teba semená lásky k nemu. A keď sa držíš tejto lásky, prináša ťa k pocte synovstva, ukazuje aká hojná je jeho milosť a neustála starostlivosť. Potom ťa privedie k prijatiu svätosti svojej slávy a tajným tajomstvám jeho veľkolepej prirodzenosti. Či by si spoznal tieto veci, keby na teba neboli útočili nepriatelia? Vďaka týmto veciam sa jeho láska v tebe stala prehojnou spolu s prijatím jeho milosti a mnohých diel jeho prozreteľnosti. Všetky tieto dobré veci sa narodili v tebe z bolestivých okolností, aby si sa naučil ako vzdávať vďaky.“            Naša prirodzenosť sa síce vzpiera bolesti a utrpeniu, ale práve túto cestu si Boh zvolil na vyliečenie z našich hriechov a prijatiu daru spásy.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk