Autor: Miron
 
Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 46.2.1 / Pokánie je brána k milosrdenstvu

Myšlienky... 324/2020

            Svätí Otcovia pokánie často prirovnávajú k druhému krstu. Svätý Izák Sýrsky mieni to isté, keď o pokání hovorí ako o druhom obnovení človeka Bohom. Hovorí: „To čo sme dostali ako záloh krstom prijímame ako dar prostriedkami pokánia. Pokánie je bránou k milosrdenstvu, ktorá sa otvára tým, ktorí ju hľadajú. Touto bránou vstupujeme do Božieho milosrdenstva a mimo tohto vchodu nenájdeme milosrdenstvo.“            Uznanie svojho padnutého stavu a hnutie srdca, ktoré smeruje človeka naspäť k Bohu je podstatou pokánia. Všetky asketické prostriedky, ktoré nám svätí Otcovia predstavujú, smerujú k pokániu. Niekedy môžeme mať dojem, že sa až príliš sústreďujú na asketický život a jeho detaily a už menej na veľkosť Božej milosti. Pri pozornejšom čítaní však tento dojem pominie. Svätí Otcovia nás iba chcú priviesť k bráne Božieho milosrdenstva, za ktorou leží oceán milosrdenstva. Sú dobrými sprievodcami, ktorí ukazujú na cestu, ale človek musí sám urobiť rozhodnutie vstať zo svojho padnutého stavu, poraziť ego, ktoré ho núti zotrvať v hriešnom stave, začať cestu k tomuto oceánu milosti.            Svätý Izák Sýrsky hovorí: „Pokánie je druhou milosťou a je zrodené v srdci vierou a bázňou. Bázeň je rodičovskou palicou, ktorá usmerňuje našu cestu, kým nedosiahneme duchovný raj dobrých vecí; keď ho nadobudneme, opúšťa nás a vracia sa späť.“            Asketický život, ktorý je nevyhnutnou súčasťou skutočného pokánia, je tiež ovocím milosti, ktorá vzbudila v srdci človeka vieru a bázeň. Je to viditeľný prejav slobodného rozhodnutia nastúpiť na cestu, ku ktorej bol človek povolaný.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk