Autor: Miron
 
Téma: Pole / 5.30.16-17 / Smrť s chladným úsmevom výsmechu

Myšlienky... 353/2020

            Smrť pozerá na pozemské diela človeka s chladným úsmevom výsmechu. Staviteľ stavia vysoké budovy; maliar dokončuje svoju nádhernú maľbu, génius vymýšľa veľké plány a začína ich dávať do praxe; ale prichádza neočakávaná a nenapraviteľná smrť a rúca všetky veľké plány človeka.            Krutá smrť rešpektuje iba služobníka Krista. Nakoľko bola porazená Kristom, rešpektuje iba život v Kristovi. Často nebeský posol prichádza povedať služobníkom Pravdy o ich skorom prechode do blaženej večnosti. Tí, ktorí boli pripravení na smrť svojím životom, ktorí boli utešení čistým svedomím a posolstvom zhora, ticho a s úsmevom na tvári usínajú do dlhého spánku smrti. (Pole, kapitola 30, odstavec 16-17.)            Aj keď nám toto poučenie neprináša nič, čo by nebolo našou skúsenosťou, predsa cítime vďačnosť, že nám tieto skutočnosti svätý Ignác Briančaninov pripomenul. Príliš často sa zabúdame pozerať hore, teda k tým nebeským a večným veciam, ktoré nás očakávajú. Príliš často sa dávame pohltiť plánmi, ktoré sú spojené s týmto pozemským životom a zabúdame, že smrť sa na ne pozerá – ako hovorí svätý Ignác Briančaninov - s chladným úsmevom výsmechu. Ponúka nám dva protikladné spôsoby prežívania pozemského života, aby sme nás vyzval zvoliť si múdro svoju cestu. A mali by sme to urobiť s plnou vážnosťou, pretože človek žije iba raz.Profesor a kňaz Jozef Vrablec v jednej homílií citoval z listu W. A. Mozarta, v ktorom vtedy 35-ročný skladateľ píše svojmu otcovi:„Pretože smrť (presne vzaté) je skutočným konečným cieľom nášho života, v posledných niekoľkých rokoch som sa natoľko zblížil s týmto pravým, najlepším priateľom človeka, že jej obraz nielenže nemá v sebe nič hrozného, lež oveľa viac uspokojujúceho a útešného... Nikdy sa neuložím do postele bez pomyslenia, že možno (hoci som ešte mladý) druhý deň už neuvidím.“            Aké múdry postoj k večnosti, ktorý inšpiroval mnohých. Kiež by sa stal inšpiráciou i pre nás!© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk