Autor: Miron
 
Téma: Pole / 6.32.1-5 / Čo znamená kríž?

Myšlienky... 359/2020

            „Pán povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mt 16, 24).            Čo znamená kríž? Prečo „kríž“, ktorý je tak rôzny pre každého človeka, je tiež nazývaný „krížom Krista“?            Mojím krížom je utrpenie tohto pozemského života, tak unikátne pre každého individuálneho človeka.            Mojím krížom je postenie, konanie bdení a ostatných zbožných asketických námah, skrze ktoré je telo pokorené a podriadené duchu. Tieto námahy musia byť prispôsobené sile každého jednotlivca a tak každý človek má svoj vlastný kríž.            Mojím krížom je choroba môjho hriechu alebo vášne, ktorá sú tak rôzne v každom človekovi. Niektoré sú prítomné od narodenia; iné nás nakazia počas pozemského života. (Pole, kapitola 32, odstavec 1-4.)            Ježišove slová: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mt 16, 24), sú nám dôverne známe. A hoci nám prinášajú úľavu a posilu v čase trápenia, predsa sa neraz pýtame, či im aj skutočne plne rozumieme. Svätý Ignác Briančaninov ako biskup a duchovný otec mnohých sa nielenže stretol s touto otázkou, ale zaiste zbadal, že mnohí sa uspokojujú iba s povrchných pochopením týchto slov. Azda aj preto tejto téme venuje celú kapitolu.            Úvodom poukazuje na tri hlavné zdroje našich krížov, teda ťažkostí a bolestí, ktoré pociťujeme vo svojom živote. Je to predovšetkým naša padnutá prirodzenosť, potom naše hriechy a tretím zdrojom je námaha, ktorú podstupujeme pri ich prekonávaní. Nenájdu sa preto dvaja ľudia, ktorí by mali rovnaký kríž. Predsa však každý jeden z nich sa môže stať ak Kristovým krížom. A pochopenie tohto tajomstva je cieľom poučení svätého Ignáca Briančaninova v tejto kapitole.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk