Autor: Miron
 
Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 42.8-9 / Milosť prichádza prvá

Myšlienky... 304/2020

            Potom ako svätý Izák Sýrsky vysvetlil, že Boh obdarováva človeka v čase skúšok, môže nám skrsnúť myšlienka, čo prichádza skôr – dar alebo skúška. Svätý Izák Sýrsky predpokladátúto našu zvedavosť, dáva si rovnakú rétorickú otázku a hneď na ňu aj odpovedá. Hovorí, že skúška neprichádza, kým duša najprv skryto neprijme väčšiu mieru milosti. A pokračuje:            „Je správne, že tí, ktorí prijímajú dobrá, mali by zniesť tiež skúšky, pretože ťažkosti sú zmiešané s dobrami – ako sa to páčilo múdremu Bohu urobiť. A ak sa stane, že dar príde pred skúškou – je celkom určité, že je to kvôli testovaniu ľudskej slobody, uvedomovania si skúšok, ktoré predchádzajú daru; pretože milosť nikdy nevstupuje do človeka, ktorý najprv neokúsil pokušenia. V skutočnosti milosť prichádza prvá, ale jej uvedomenie človekom neskôr.“            Aj v tomto poučení svätý Izák Sýrsky poukazuje na Božiu dobrotivosť. Spomeňme si, čo hovorí vo svojej 5. homílií: „Tak ako sú viečka blízko pri sebe, tak sú pokušenia blízko ľudí. Ale Boh nariadil tieto veci s múdrosťou pre tvoj úžitok, aby si vytrvalo klopal na jeho dvere a aby strach z toho čo na teba útočí zasial v tvojej mysli semeno neustálej spomienky na neho a tak aby si bol k nemu blízko pritiahnutý skrze svoje naliehavé prosby a tvoje srdce mohlo byť posvätené neustálym pamätaním na neho.“            Skúšky a utrpenia sú nevyhnutné pre duchovný rast. Aby sme premohli obavy, či skôr strach našej padnutej prirodzenosti, ktorý táto duchovná zákonitosť prináša, pamätajme na poučenie z Izákových slov. Boh nás nikdy nenecháva bez pomoci. Milosť prichádza pred skúškami. Svätý Izák Sýrsky hovorí, že zostupuje v skrytosti a človek si ju uvedomuje až o niečo neskôr. Môžeme dôverovať jeho slovám, lebo sú výsledkom praktickej skúsenosti svätých asketikov. Aj keď skúšky, utrpenia a pokušenia Boh dovoľuje pre náš úžitok, nenecháva nás vstúpiť do tohto duchovného boja bezbranných.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk