Autor: Miron
 
Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 42.14 / Dôležitosť rozlišovania

Myšlienky... 309/2020

            Svätý Izák Sýrsky dôsledne rozlišuje medzi pokušeniami, ktoré dopadajú na pokorných a pokušeniami, ktoré sú skôr trestami alebo ako hovorí „rodičovskou palicou“ pre pyšných. Prináša podrobný zoznam týchto pokušení a je zrejmé, že bol zostavený na základe osobných skúseností asketikov.            Záverom tejto sekcie hovorí, že pokušenia dopadajúce na človeka, ktorý začína o sebe príliš vysoko zmýšľať vzrastajú úmerne s mierou prijímania týchto pyšných myšlienok. Človek, ktorý zotrváva v tomto stave, môže zakúsiť všetky tie zla, ktoré vymenoval vo svojom zozname. Preto povzbudzuje k správnemu rozlišovaniu všetkého, čo sa v našom živote odohráva:            „Pochop tie sotva postrehnuteľné cesty svojej mysle skrze skúšky, ktoré na teba dopadajú. Ale keď uvidíš, že nejaké z tohto pokušení sa primiešalo do pokušení pokorných, vedz, že pýcha prepukla v tvojom srdci.“            Toto poučenie je dôležité zvlášť pre tých, ktorí pokročili v duchovnom živote. Spozorovanie typu pokušenia, ktoré bolo vyvolané pýchou, môže byť bagatelizované kvôli prevládajúcim dobrým stránkam duchovného života. Toto je však veľkým omylom! Nesmieme dovoliť, aby zatváranie očí pred týmto zahanbujúcim poznaním dovolilo pýche, aby mocnejšie zakorenila v srdci. Je potrebné využiť všetky asketické prostriedky na jej odstránenie.            Toto všetko sa nám môže zdať ako nesmierne namáhavá práca, ktorá nepozná žiadnu prestávku. Svätí Otcovia potvrdzujú tento náš uzáver. Hovoria, že v duchovnom živote musíme očakávať tejto neprestajný zápas a námahu. Pokoj prichádza až keď sme uložení do hrobu. Pre toho, kto je na začiatku duchovného života sa to môže zdať odstrašujúce, no ak sa napriek tomu vydá na túto cestu, postupne pocíti sladkosť útechy, ktorú Boh dáva svojim verným služobníkom.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk