Autor: Miron
 
Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 42.15 / Trpezlivosť je matkou útechy

Myšlienky... 310/2020

            Záverečné sekcie štyridsiatej druhej homílie svätý Izák Sýrsky venuje trpezlivosti a malomyseľnosti. Obe tieto hnutia v srdci zohrávajú veľkú úlohu v našom zápase s pokušeniami a rôznymi skúškami.            O trpezlivosti hovorí tieto slová:            „Každé trápenie, ak nie je sprevádzané trpezlivosťou, spôsobuje znásobenie utrpenia; pretože trpezlivosť vyháňa trápenie, zatiaľ čo malomyseľnosť je matkou úzkosti. Trpezlivosť je matkou útechy a je určitou silou, ktorá je zrodená z veľkosti srdca. Je ťažké pre človeka objaviť túto silu v ťažkostiach bez Božieho daru, ktorý sa prijíma skrze vášnivé venovanie sa modlitbe a vylievanie sĺz.“            Toto poučenie je užitočné a môže nám pomôcť v čase ťažkostí. Malomyseľnosť totiž prichádza okamžite a bez pričinenia človeka. Musíme si znovu uvedomiť, že naša prirodzenosť, porušená hriechom, reaguje hnutím, ktoré vychádza z tohto padnutého stavu. Tieto hnutia však nevedú k liečbe alebo úľave. Práve naopak. Znásobujú bolesť, ktorej sme vystavení. Svätý Izák Sýrsky hovorí, že malomyseľnosť je matkou úzkosti. Z vlastnej skúsenosti vieme, že úzkosť v srdci nás priam ženie k horúčkovitej aktivite na odstránenie ťažkosti a to vyvoláva celú sériu zlých rozhodnutí, slov a skutkov, ktoré v konečnom dôsledku iba prehĺbia stav utrpenia.            Trpezlivosť v trápeniach však prináša útechu. Trpezlivosť však neprichádza bez námahy. Ide vždy o odmietnutie ponuky starého človeka, ktorá vedie k malomyseľnosti, a nasledovanie ponuky nového človeka, ktorý má dôveru v Božie prisľúbenia a chápe úlohu utrpenia v pláne Božej prozreteľnosti. Preto aj keď ešte nechápe zmysel skúšky, ktorá na neho dopadla, prijíma ju s dôverou a dokonca s vďačnosťou voči  Bohu. Toto stav srdca, v ktorom sa rodí trpezlivosť. Je to Boží dar pre tých, ktorí zotrvávajú v dôvere a majú neotrasiteľnú nádej v Božie sprevádzanie v tých ťažkých situáciách. Musíme však pamätať, že bez modlitby a skrúšenosti srdca, nebudeme otvorení pre prijatie tohto daru.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk