Autor: Miron
 
Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 37.68 / Všetko je dar

Myšlienky... 241/2020

            Svätý Izák Sýrsky odpovedá aj tú časť otázky, v ktorej sa jeho učeník pýta, prečo sa niektorým dostáva dar vízií a zjavení a iným nie, hoci sa v duchovnom živote namáhajú oveľa viac.            Svätý Izák Sýrsky na príklad jedného pustovníka, ktorému sa dostávalo veľa takýchto darov počas jeho života v samote. Keď bol neskôr ustanovený za biskupa, tieto dary pominuli. Preto s obavou prosil Boha o vysvetlenie, či azda jeho vysvätenie na biskupa sa stalo prekážkou pre jeho milosť. Boh na jeho modlitbu odpovedal. Dal mu pochopenie, že tí, ktorí žijú v úplnom odlúčení a samote púšte, sú zahrnutí zvláštnou starostlivosťou, pretože jediná útecha, ktorú môžu prijať, prichádza len od Boha. Tým, ktorí žijú vo svete, sa dostáva útecha od mnohých ľudí a vecí, preto už nezakusujú toto zvláštnu Božiu starostlivosť.            Toto vysvetlenie je zrozumiteľné a dáva dobrú odpoveď na otázku svojho učeníka. Hovorí o Božej dobrote a múdrosti. Zároveň nás povzbudzuje k pozornejšiemu všímaniu rôznych útech, ktoré sa nám počas dňa dostávajú. Vychádzajú z rôznych situácií a od rôznych ľudí. Niekedy ich prijímame ako samozrejmosť a niekedy spôsobia veľké dojatie nad láskavosťou našich blížnych, ktorá sa dotkla našich životoch. To tiež sú veľké Božie dary, v ktorých sa prejavuje jeho starostlivosť o nás. Ak nás obklopil mnohými ľuďmi, skrze ktorých sa nám dostáva útechy, poučenia a povzbudenia, nie sú potrebné jeho špeciálne dary. Tie sú rezervované tým, ktorým sa nedostáva táto útecha zo sveta.            Toto vysvetlenie je pre nás užitočné aj preto, lebo nás chráni pred upadnutí do duchovného klamu, kvôli túžbe po podobných daroch. Všetko je dar! Dôverujme Bohu, že nám dáva všetko, čo potrebujeme na ceste k spáse a buďme vďační!© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk