Autor: Miron
 
Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 37.53 / Koruna mučeníkov

Myšlienky... 231/2020

            Svätý Izák Sýrsky zakončuje poučenie svojmu učeníkovi o pôste a bdení, nádherným povzbudením, ktoré je hodno priniesť v plnosti. Hovorí:            „Bolo povedané o mnohých mučeníkoch, že keď sa dozvedeli – či už zo zjavenia alebo im to povedali priatelia – o dni, v ktorom mali prijať korunu mučeníctva, neochutnali nič v noci, ktorá mu predchádzala, ale od večera do rána stáli a konali bdenie v modlitbe, chváliac Boha v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach, očakávajúc stretnutie s mečom pôstom ako tí, ktorí sa pripravujú na svadbu. Preto buďme aj my pozorní, my, ktorí sme povolaní k neviditeľnému mučeníctvu, aby sme prijali koruny posvätenia a nikdy nedali nepriateľom znak popretia žiadnym údom nášho tela, ale s očistenými zmyslami a zahalenými do Božej výzbroje, vezmime túto korunu a vstúpme do jeho slávy so svätými mučeníkmi a rozrušme našich nepriateľov s údivom. Pretože nikto neprijme korunu bez námahy ako učí Bazil Veľký; pretože je absurdné ak obchodník neprinesie späť bohatstvo ak sa namáhal a prekonával nebezpečenstvá; preto spravodlivý človek môže očakávať korunu ako odmenu za ťažkosti a námahu kvôli spravodlivosti.“            Toto povzbudenie k námahe pôstu a bdenia doslova obracia naruby spôsob, ktorým vnímame tento svet a svoj život v ňom. Svätý Izák Sýrsky razantne upriamuje náš pohľad na nebo a na budúcu spásu. Jeho slová nám pripomínajú dočasnosť toho pozemského života a nutnosť dobrej prípravy na vstup do večnosti. Buďme preto pozorní, prijmime námahy neviditeľného mučeníctva duchovného zápasu, aby sme prijali z rúk Spasiteľa korunu, ktorú dáva svojim mučeníkom.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk