Autor: Miron
 
Téma: Pole / 4.25.32 / Rada pre čas utrpenia

Myšlienky... 189/2020

            Ak žiadne pokušenie sa nemôže dotknúť človeka bez Božej vôle, potom sťažovanie sa, šomranie, sebaospravedlňovanie a vinenie druhých alebo okolností, sú skutkami duše, ktoré protivia Božej vôli. Sú to pokusy odporu voči Bohu. Bojme sa takéhoto nešťastia! Keď myslíme na akékoľvek ťažkosti, ktorým môžeme čeliť, nestrácajme čas in analyzovaním, aby sme neboli odvedení od pokorného zmýšľania a vedení k zrejmému alebo sotva poznateľnému sebaospravedlňovaniu, čo je v protiklade voči Božej vízií pre nás. Nedôverujúc vlastnej slabosti, utekajme s overenému brneniu sebaobviňovania. (Pole, kapitola 25, odstavec 32.)            Nie je jednoduché prijať túto radu svätého Ignáca Briančaninova. Toto vzdorovanie, aj keď kdesi v hĺbke srdca uznávame užitočnosť jeho poučenia, nepríjemne poukazuje na náš duchovný stav, ktorý je ešte stále poznačený pôsobením vášní. Usilujeme sa nájsť jednoduchšiu a menej bolestivú cestu. Svätý Ignác Briančaninov upozorňuje, že je to nielen strácanie času, ale aj znakom nášho vzdoru Božej prozreteľnosti.            Svätý Paisij Svätohorský hovorí: „Kto chápe tajomstvá duchovného života a mystický spôsob, akým Boh koná, neobáva sa ničoho, čo sa mu môže prihodiť, pretože radostne prijíma horké lieky, ktoré mu Boh dáva pre zdravie duše. Takýto človek považuje všetko za ovocie modlitby, pretože neustále prosí Boha o očistenie svojej duše. Keď však ľudia prijímajú ťažkosti svetským spôsobom, nesmierne trpia.“            Aj keď sa nám zdá rada, ktorú svätý Ignác Briančaninov dáva pre náš duchovný život, veľmi bolestivá, nakoniec vedie k vnútornému pokoju a radosti. Odmietnutie tejto rady nielenže nič nevyrieši, ale povedie k hromadeniu stále nových ťažkostí a bolestí.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk