Autor: Miron
 
Téma: Pole / 4.26.11-12 / Prijať od Boha slobodu čistoty

Myšlienky... 200/2020

            Kvôli sile ich vôle, skúsenostne potvrdenej a osvedčenej druhými, mnohí muži, ktorí nepoznali ženy, ostali do konca života v tomto požehnanom stave, uchrániac si svoje panenstvo. Ostatní uchránili svoje vdovstvo nepoškvrnené po smrti svojej manželky, zatiaľ čo iní začali žiť čistý a svätý život po živote v smilstve, a napokon niektorí, ktorí zaváhali vo svojom živote čistoty, znovu sa vrátili k čistote a nadobudli ju späť pokáním. Všetci títo sa nielen zdržovali od pádu do telesného hriechu, ale vstúpili do zápasu s vášnivými myšlienkami a fantáziami, porazili ich a prijali od Boha slobodu čistoty, ktorá je úplne vzdialená od akéhokoľvek spojenia s hriechom aj keď hriech nikdy neprestane útočiť.            To je ako keď cestovateľ unikne nepriazni počasia, keď vstúpi do domu. Aj keď zlé počasie neprestáva a stáva sa dokonca viac nepriaznivým, cestovateľ ostáva bez akejkoľvek ujmy. (Pole, kapitola 26, odstavec 11-12.)            Svätý Ignác Briančaninov hovorí o viacerých skupinách ľudí, ktorí vstúpili do zápasu o čistotu. Niektorí si ju uchránili po celý život, iní sa pre ňu rozhodli neskôr, keď skoncovali so životom v hriechu a konali pokánie. Týmto rozprávaním chce svätý Ignác Briančaninov povzbudiť každého k úsiliu o nadobudnutie tejto čnosti. Nezáleží na tom, z akého stavu duše začneme tento zápas. Koruna víťazstva je pripravená pre každého, kto ho začne a z celej sily sa usiluje dosiahnuť túto čnosť. Je potrebné si toto uvedomiť, pretože niektorí pre zaváhania vo svojej minulosti strácajú odvahu bojovať o túto čnosť, keď ju v minulosti svojimi skutkami zhanobili.            Sloboda, ktorá prichádza s týmto darom, je veľkou milosťou od Boha. Stojí za to o ňu zabojovať.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk