Autor: Miron
 
Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 37.30-34 / Kríž je voľbou

Myšlienky... 161/2020

            Svätý Izák Sýrsky odpovedá na ďalšiu otázku svojho učeníka:            „Otázka: Čo znamená zaprieť sám seba?“            Odpoveď: Je to zapretie tela. Tak ako človek, ktorý je pripravovaný na ukrižovanie, má vo svojej mysli iba smrť a kráča bez akejkoľvek myšlienky na pokračovanie života v tomto veku, tak isto zmýšľa človek, ktorý si praje naplniť Pánovo slovo. A to je zmysel slov: vziať svoj kríž a nasledovať Pána.            Pretože kríž je voľbou, ktorá je pripravená na každé utrpenie. A keď Pán chcel nás poučiť, prečo je tomu tak, povedal: Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Týmto je povedané, že človek, ktorý nastúpil na cestu kríža, ale dal sa znovu ovládnuť záujmami sveta, spôsobil si stratu nádeje, kvôli ktorej sa vydal na cestu utrpenia. A nielenže ho to odtiahne od utrpenia kvôli Bohu, ale odtiahne ho to postupne zo zápasu o život v blaženosti; a toto v ňom rastie stále silnejšie, až kým ho neporazí.            Ale kto sa rozhodne vo svojej mysli stratiť seba samého kvôli nájdeniu Kristovej lásky, bude bez hanby a uchovaný bez škody pre večný život. A toto je zmysel slov: kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho (Mt 10, 39). (...)            Nájdeš večný život, keď zavrhneš tento život. Keď vstúpiš do zápasu s touto prípravou, potom všetky veci, o ktorých si si myslel, že sú bolestivé a ťažké, budú ničím v tvojich očiach. Pretože keď je myseľ takto pripravená, nie je žiadny zápas alebo utrpenie v momente nebezpečenstva smrti. Kvôli tomu musíme veľmi dobre vedieť, že ak človek nemá v nenávisti svoj život v tomto svete kvôli túžbe po budúcom blaženom živote, nebude schopný niesť premnohé ťažkosti a utrpenia, ktoré na neho prichádzajú každú hodinu.“© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk