Autor: Miron
 
Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 37.40 / Múdre rozhodovanie

Myšlienky... 166/2020

             Každý pokrok v duchovnom živote stojí veľa úsilia a potu. Premáhame sami seba, vzpierame sa hriešnym túžbam vášní, zotrvávame v modlitbe, prinášame veľa obiet. Je preto veľmi nerozumné, ak sa ľahkovážne vystavujeme vplyvom, ktoré nielenže sťažujú tento náš pokrok, ale v mnohých prípadoch doslova búrajú duchovnú stavbu, ktorú sme s námahou vybudovali.            Svätý Izák Sýrsky nás nabáda k múdrosti a správnemu rozlišovaniu. Hovorí: „Všetky veci, ktoré sa týkajú tela, vzbudzujú zápas, voči ktorému sa človek musí chrániť. Ak tieto veci drží od seba, zmenšuje tým tento zápas. Ale kedykoľvek sú mu blízko, potom aj keď sa ich chráni, je v nebezpečenstve, že bude neustále o nich rozmýšľať a túžiť po nich.“            Nehovorí nám nič nové, čo by sme už svojou skúsenosťou nespoznali. Predsa len potrebujeme počuť túto radu, lebo naša skúsenosť nás zvyčajne nevedie k vedomému stráneniu sa týchto vecí.            Uvážme len, koľko príležitosti sa nám núka v priebehu dňa, ktoré môžu vzbudiť vášne tela. A pravdou je, že im dovoľujeme vstúpiť do nášho života bez zvláštneho rozlišovania. Múdrosť nás by však mala viesť k otázke: „Skutočne potrebujem vidieť každý film, ochutnať každé jedlo a nápoj, zúčastňovať sa všetkých spoločenských akcií, ak môžeme predpokladať, že to prinesie podnety, ktoré prebudia moje vášne?“            Ak si začneme osvojovať múdrosť, ktorá nás povedie k odlúčenosti od týchto vecí, tak náš duchovný zápas bude oveľa ľahší a vyhneme sa nebezpečenstvu straty duchovných dobier, ktoré sme tak namáhavo nadobudli.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk