Autor: Miron
 
Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 37.49 / Porušenie prvého príkazu

Myšlienky... 174/2020

            Keď Boh stvoril človeka a umiestnil ho do raja, dal mu iba jedno prikázania – a to bol príkaz pôstu. A skutočne, dodržanie tohto jediného príkazu by stačilo, aby si človek zachoval svoju bezhriešnosť. Svätý Izák Sýrsky v pokračovaní učenia o pôste pripomína porušenie tohto prvého prikázania.            „Rozumné postenie je veľkým zámkom pre každú dobrú vec; kto však zanedbá postenie, robí každé dobro potácajúcim. Pretože postenie bolo prvým prikázaním daným našej prirodzenosti na ochranu pred ochutnaním jedla a bolo prvým, ktoré bolo porušené. Tam, kde sa utrpela prvá porážka, tam asketickí bojovníci s bázňou Božou začínajú svoj zápas, keď sa rozhodujú o dodržiavanie Božích zákonov.“            Porušenie prvého prikázania – teda pôstu od ovocia stromu poznania v raji, bolo prvou porážkou, ktorá vrhla človeka do nezávideniahodného stavu. Preto každý, ktorý začína svoj duchovný zápas a vydáva sa na cestu, ktorá vedie späť do raja, začína s poslušnosťou voči tomuto prvému prikázaniu, ktoré bolo dané človeku. Keď si pripomenieme dobrodenia, ktoré vychádzajú z postenia, ako nám ich predstavil svätý Izák Sýrsky v predchádzajúcich odstavcoch svojej homílie, tak si len ťažko môžeme prestaviť lepšieho sprievodcu a pomocníka na ceste k spáse, než je rozumný pôst.            Bolo by azda dobré vysvetliť, čo svätý Izák Sýrsky myslí pod rozumným pôstom. Je to postenie, ktoré nejde do takých extrémov, ktoré človeka zoslabujú do takej miery, že nie je schopný žiadnej aktivity. Podľa mnohých svätých Otcov rozumné postenie predstavuje jedno malé a jednoduché jedlo raz do dňa, ktoré však nemá viesť k úplnému nasýteniu. Pre súčasného človeka už asi aj toto predstavuje veľký extrém. Múdrosť postupných krokov a nasledovanie odporúčaní rád duchovného otca, môžu nás v priebehu niekoľkých rokov priviesť k podobnému umeniu rozumného postenia.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk