Autor: Miron
 
Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 36.4-5 / Výstup na kríž

Myšlienky... 85/2020

            Svätý Izák Sýrsky hovorí, že výstup na kríž pozostáva z dvoch častí. Prvou ukrižovanie tela a druhou je výstup k božskej vízii. Pod ukrižovaním tela myslí slobodu od vášní, ktorá sa uskutočňuje asketickou námahou. Je nutným predpokladom pre tú druhú, ktorá je dielom Ducha.            Tieto učenie predkladá po nádhernej modlitbe, z ktorej je cítiť jeho úplnú odovzdanosť Bohu. Svätý Izák Sýrsky dosiahol dokonalosť, ochutnal z nebeských radostí a jeho slová vyplývajú z jeho skúsenosti. Nehovorí preto k nám ako prednášateľ nejakého predmetu, ale jeho slová sú poznačené úžasom z videnia vecí, ktoré prekračujú tento svet.            Boli sme stvorení na Boží obraz a podobu a svätý Izák nás chce prebudiť, chce nami zatriasť, aby sme sa otvorili pre pochopenie tohto stavu. Nepriamo poukazuje na Krista, ktorý zostúpil z nebies a dal sa ukrižovať, aby nás všetkých vyzdvihol do neba. Svätý Izák Sýrsky nás chce primäť, aby sme žasli nad týmto jeho dielom a začali hľadať ako uskutočniť tento výstup.            Izákovo nadšenie vychádzajúce z jeho duchovnej skúsenosti oslovovalo ľudí každého storočia rovnako ako oslovuje aj nás. Jeho slová preniknuté úžasom a láskou vedú každého k týmto duchovným výšinám. Každý, kto začne študovať jeho dielo, skôr či neskôr bude hlboko zasiahnutý jeho učením a zrodí sa v ňom túžba nasledovať jeho rady.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk