Autor: Miron
 
Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 32.2 / Neviditeľné mučeníctvo

Myšlienky... 32/2020

            Svätý Izák Sýrsky v tridsiatej druhej homílií sa dotýka pôsobeniu vášní, zvlášť tých, ktoré prerástli v určitý návyk. Zápas voči týmto vášňam prirovnáva k mučeníctvu. Toto prirovnanie nie je prehnané, čo môžu potvrdiť tí, ktorí ho podstúpili. To iba podčiarkuje silu, ktorou vášne dokážu zotročiť srdce človeka. Azda aj preto svätý Izák Sýrsky vkladá do homílie krátku modlitbu o pomoc v tomto zápase. Vo svojich homíliách to urobil len pár krát a tak to len zdôrazňuje ťažkosť tohto duchovného zápasu. Modlí sa:            „Ó Pane, Zdroj všetkej pomoci, v týchto časoch mučeníctva, mocne posilni duše tých, ktorí sa zasnúbili Tebe, nebeskému Ženíchovi a vedome  urobili sľub svätosti s úprimnými úmyslami a nie z pokrytectva. Preto udeľ im silu strhnúť s odvahou všetky opevnené hradby ktoré sa vyvyšujú proti pravde, aby azda neminuli cieľ pre hroznú prudkosť toho momentu, keď človek musí zápasiť až do krvi.“            Zápas voči vášňam bol vždy chápaný ako súčasť kresťanského života. Je však našou skúsenosťou, že toto chápanie je v súčasnosti dosť oslabené. Každé zovšeobecnenie dáva do tieňa excelentné príklady hodné nasledovania a na tie je potrebné pamätať a nechať sa nimi inšpirovať. Je však pravdou, že pre väčšina kresťanov dneška by len ťažko pochopila o čom to vlastne svätý Izák hovorí. Príčina sa skrýva v nedostatočnej duchovnej formácií, ktorá nedostatočne predstavuje cieľ ľudského života, zľahčuje prejavy vášní, neponúka asketické prostriedky na ich odstránenie a rozmaznáva človeka ubezpečením, že i to minimum úsilia je vlastne v poriadku. „Zápas až do krvi“ – toto spojenie sa vytratilo zo slovníka duchovnej formácie dneška.            Ak cítime, že sami sme obeťami takejto nedôslednej formácie, je potrebné si nanovo prejsť úvod do duchovného života, pripomenúť si evanjeliové prikázania i Spasiteľove rady pre dosiahnutie duchovného života. Objavíme radikálnosť, ktorá sa vyžaduje on nášho duchovného života. A ako povedal jeden môj známy, keď takto urobil: „Najprv ťa to prestraší na smrť, ale potom si uvedomíš, že toto radikálne volanie je ako závan čerstvého vzduchu, po ktorom si už roky túžil.“© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk