Autor: Miron
 
Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 32.7 / Nenávidieť svoje vášne

Myšlienky... 36/2020

            Svätý Izák Sýrsky pokračuje v učení o vášňach slovami:            „Človek, ktorý miluje korene vášní je nedobrovoľným nevoľníkom a proti svojej vôli je zotročený vášňami. Kto nenávidí svoje hriechy prestane hrešiť a kto ich vyzná, príjme odpustenie. Je nemožné pre človeka zbaviť sa hriešneho zvyku, ak najprv nenadobudne nenávisť voči hriechu; a je nemožné prijať odpustenie pred vyznaním neprávostí.“            V týchto jednoduchých slovách sa skrýva program duchovného zápasu, ktorý trvá počas celého ľudského života. Poslúži nám, keď si toto poučenie rozdelíme do niekoľkých častí, resp. niekoľkých krokov v praktickom duchovnom živote.            Prvým krokom je spoznanie vášne. Uvažovanie, čo spôsobilo ten ktorý hriech, nás privedie k pomenovaniu vášne, ktorá nás k nemu priviedla. Napríklad uvažovanie nad hriechom ohovárania nás môže priviesť k poznaniu, že je ovocím vášne pýchy alebo túžby po vlastnej sláve alebo závisti. Ak spozorujeme, že nám nasledovanie tejto vášne prináša príjemné potešenie a uspokojuje nás, tak to znamená, že sme zotročení touto vášňou. Nenávisť voči tejto vášni je predpokladom pre oslobodenie sa z jej pút.            Druhým krokom je skrúšenosť srdca, ktorá prichádza do srdca v čase, keď podľahneme vášní, ktorú nenávidíme. Takýto pád spôsobuje zahanbenie a uvedomenie si vlastnej slabosti. Človek celkom prirodzene uteká k Spasiteľovi a s bolesťou srdca prosí o pomoc.            Tretím krokom je vyznanie, ktoré vedie k odpusteniu. Odpustenie je odpoveďou skrúšenosť srdca. Toto odpustenie však vyrastá zo skrúšenosti srdca, ktoré vníma závažnosť svojho zotročenia nenávidenou vášňou. Bez tejto skrúšenosti sviatosť pokánia nebude pre nás oslobodením od vášne, ale iba určitou emocionálnou útechou.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk