Autor: Miron
 
Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 32.10 / Kompenzácia za náš hriech

Myšlienky... 40/2020

            „Každý odpočinok je nasledovaný ťažkosťou a každá ťažkosť znesená pre Boha je nasledovaná odpočinkom. Všetko, čo je v tomto svete, sa mení, a tak aj človek prechádza zmenou rôznymi spôsobmi, či je to v tomto veku alebo vo veku, ktorý prichádza, alebo v čase svojho odchodu; a toto je zvlášť pravdivé vo vzťahu k potešeniu, ktoré prichádza zo zhýralosti a tiež z utrpenia, ktoré človek znáša kvôli posväteniu a odporu voči tomu potešeniu. Boh dáva vo svojom milosrdenstve, že človek okúsi tento trest či už počas svojho putovania alebo keď dosiahne jeho koniec. Pre Božie veľké zmilovanie človek prejde trestom ako kompenzáciou za potešenia; ale odpočinkom za utrpenie znesené kvôli posväteniu, ale iba ako úrok za dobré skutky, aby kapitál ostal pre odmenu v nebi; ale za zlé skutky – áno ako bolo povedané: Kto je trestaný tu, konzumuje svoju Gehenu.“            Z tohto poučenie rozumieme, že v tomto svete môžeme zakúsiť plnú chudobu, ktorú spôsobuje hriech. Božie milosrdenstvo nám dáva možnosť urobiť kompenzáciu za náš hriech, znášaním utrpenia, ktoré je spojené asketickým životom pre posvätenie našich duší. Túto kompenzáciu máme chápať ako utrpenie, ktoré je spojené s procesom uzdravovania z hriešneho stavu. Pripodobnenie k medicínskym procedúram, ktoré sú často bolestivé a obmedzujúce, ale vedú k uzdraveniu, veľmi dobre vyjadruje, čo má svätý Izák Sýrsky na mysli.            Toto sa nám môže zdať kruté a drsné, ale opak je pravdou. Malo by to byť skôr radosťou, že Boh vo svojom milosrdenstve dáva tu na zemi možnosť nápravy, ktorá zmenšuje alebo odstraňuje trest vo večnosti.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk