Autor: Miron
 
Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 27.3-4. / Cesta k správnemu rozlišovaniu

Myšlienky... 5/2020

            Svätý Izák Sýrsky pokračuje zdôraznením potreby správneho rozlišovania. Robí tak v súlade s učením ostatných svätých Otcov. Svätý Ján Kassián rozpráva o rozlišovaní na začiatku svojich Konferencií a prízvukuje, že bez tejto schopnosti sa nedá rásť v duchovnom živote. V západnej spirituálne tradícií rozlišovanie vo svojom dielo zdôrazňoval svätý Ignác z Loyoly a učil umeniu rozlišovať Božiu vôľu v našom živote a nachádzať záľubu v jej plnení. Východní učitelia duchovného života však rozlišovanie vidia v širších mantineloch. Poukazujú na to, že ak rozlišovanie vychádza poznania sprostredkovaného našimi zmyslami a rozumom, stáva sa obeťou vášní, predovšetkým pýchy, ktorá pošpiní a zdeformuje úsudok človeka. Výsledok je zreteľne vidieť v spoločnosti, ktorá stráca poznanie Boha, odchádza od viery. Schopnosť správneho rozlišovania rastie s procesom očisťovania srdca, ktoré je schopné stále viac vidieť Boha. Výsledok rozlišovania nestojí tak na aktivite zmyslov a mysle, ale na poznaní, ktoré prichádza zhora.            Svätý Izák Sýrsky hovorí, že túto sladkosť poznania nadobúdame ponáraním sa do tajomstiev. Má tým na mysli sviatostný život, život modlitby a pestovanie asketických cvičení. To všetko sú prostriedky, cez ktoré dochádza k očisťovaniu srdca. Toto otvára človeka pre kontempláciu Boha a tak aj videnie svojho života z Božej perspektívy. Postupne prichádza k stále väčšiemu chápaniu duchovných vecí.            Nie vždy vidíme duchovné aktivity v tomto svetle. Mnohokrát k ním pristupujeme ako k nejakej povinnosti, než ako k prostriedku, ktorý očisťuje naše srdcia. Preto neraz z určitými rozpakmi čítame o svätých, ktorí zotrvávali v modlitbách mnoho hodín každý jeden deň. Tieto rozpaky však pominú, ak si uvedomíme, že pochopili tento prostriedok na očisťovanie srdca a mysle a ochutnali sladkosť duchovného poznania. Táto skúsenosť iba zväčšovala ich smäd a túžbu po stále vyššom duchovnom poznaní.            Dobrá príprava na vstup do týchto tajomstiev je však nevyhnutná. Potom každý svätá liturgia, každé vykonanie modlitbového pravidla, bude viesť k stále väčšej čistote srdca a tým aj k stále lepšiemu rozlišovaniu.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk