Autor: Miron
 
Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 24.1-2. / Chápanie života

Myšlienky... 343/2019

            24. homília svätého Izáka Sýrskeho je pomerne veľmi krátka. Zdá sa, že svätý Izák cítil potrebu objasniť niekoľko vecí, ktorých sa nepriamo dotkol v predchádzajúcich homíliách. Hovorí, že všetko, čo môže byť vnímané zmyslami, či je v slovách alebo skutkoch, je prejavom niečoho skrytého vo vnútri. Myslí tým vôľu človeka, jej silu alebo slabosť, ktorá sa prejavuje v dobrých alebo zlých skutkoch.            Hovorí tiež o situáciách, ktoré nie sú plodom našej vôle. Veď to si praje chorobu tela? Kto si praje bolestivé situácie, ktoré bez nášho zapríčinenia sa bolestivo dotýkajú našich životoch. Boh ich však dovoľuje, aby ich pôsobením sme sa stali motivovaní vstúpiť do hlbšieho vzťahu s Ním, do hlbšej modlitby, do radikálnejšieho nasledovania jeho vôle.            Tieto situácie nám dávajú poznať skutočný stav nášho srdca a z toho sa rodí vedomie, že potrebujeme obrátenie a pokánie. Cez tieto situácie prichádzajú stále nové impulzy na zdokonaľovanie sa v čnostiach. Bez nich by sme nenapredovali v raste v nádeje, viery, kajúcnosti... Nevideli by sme v pravom svetle následky svojho konania a bez toho nie je možné nadobudnúť ducha pokánia.            Človek je v takýchto situáciách v pokušení myslieť, že ho Boh opustil. Svätý Izák Sýrsky nás ubezpečuje, že práve vtedy je k nám Boh najbližší a pripomína veľkú úlohu našich anjelov strážnych. Človek, ktorý si toto uvedomuje, nie je zdrvený týmito ťažkým skúškami. Spolieha sa na Boha, aj keď nechápe plne zmysel prežívaných ťažkostí. To sa stáva veľkým príkladom pre druhých. Vnímanie tejto dôvery, nádeji a určitej bezstarostnosti ich vedie k úžasu, ktorý vyvoláva vážne otázky o živote a veľakrát vedie k obráteniu. To je však len jednou z vecí, kedy to, čo považujeme za zlo, nakoniec obráti na veľké dobrodenie.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk