Autor: Miron
 
Téma: Pole / 3.20.2.10-12 / Tri podmienky

Myšlienky... 367/2019

            „Keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti“ (Mt 6, 6). Či si v spoločnosti alebo si sám, neustále sa pokúšaj zostúpiť do svojej duchovnej cely, zatvor dvere svojich pocitov a jazyka, aby si sa v skrytosti modlil vo svojej mysli a srdci.            Keď si nadobudol lásku k dielu modlitby, zamiluj si aj samotu svojej fyzickej cely. Zatvor jej dvere pre seba i pre druhých. Nes opustenosť samoty s trpezlivosťou – a bude skoro nahradená s oveľa väčšími príjemnými pocitmi. „Ostaň vo svojej cele,“ hovoria svätý Otec (sv. Arsenius Veľký), „a cela ťa naučí všetkému, čo potrebuješ vedieť“ – teda mníšskemu životu, ktorý je úplne zameraný na modlitbu.            Keď si nadobudol lásku k dielu modlitby, zamiluj si aj tiež ticho. Zachováva silu tvojej duše nerozdelenú, schopnú neustálej modlitby v tvojej vnútornej cele. Zvyk samoty dáva možnosť tichej modlitby srdca, dokonca uprostred ruchu preplneného sveta. (Pole, kapitola 20, časť 2., odstavec 10-12.)            Svätý Ignác Briančaninov pripomína Ježišovu radu k modlitbe. Začína tým dlhšiu časť poučení o modlitbe. Jeho úmyslom je nadchnúť nás pre vytvorenie podmienok, ktoré umožňujú čistú modlitbu.            V tejto časti poukazuje v zmysle Ježišových slov na tri dôležité podmienky.            Prvou je úsilie o zostúpenie do nášho srdca. Prirovnáva ho k mníšskej cele, kde sa máme zatvoriť a nedovoliť vstup vyrušujúcim myšlienkam, pocitom a slovám.            Druhá podmienka napomáha naplneniu prvej. Je to úsilie o utiahnutie sa do samoty. Teda vedomej voľby, ktorá nás ochráni pred hlukom sveta.            Tretia podmienka, podmienka stíšenia, je tiež zviazaná s ostatnými. Svätý Ignác ju rozširuje nielen na stíšenia v samote miesta, ktoré si volíme, ale aj na cvičenie vnútorného stíšenia, nech sa už nachádzame kdekoľvek.            Nacvičenie si týchto troch podmienok otvára srdce pre stále hlbšie ponorenie sa do modlitby. Je to prostriedok na obnovu Božieho obrazu, očistenie od toho, čo lesk tohto obrazu zatemňuje. Svätý Otcovia toto stíšenie, tento stav pokoja a ticha, nazývajú hesychiou. Evargius hovorí, že hesychia má za dcéru lásku a láska je bránou prirodzeného poznania, po ktorom nasleduje teológia a nakoniec blaženosť.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk