Autor: Miron
 
Téma: Pole / 3.20.2.21 / Útok z vnútra

Myšlienky... 375/2019

            Okrem pokúšania zvonka, démoni na nás útočia aj zvnútra. Keď ideme do ústrania, začíname vykonávať modlitbu. Okamžite nás inšpirujú rôznymi hriešnymi myšlienkami a predstavami, ktoré sme predtým nezakúsili. Znepokojujú naše srdce nespočetnými hriešnymi myšlienkami a predstavami, ktoré do toho momentu sa nám neprihodili. Robia to s jasným úmyslom – chcú nás uviesť do zmätku a zúfalstva, aby sme nevideli žiaden zmysel nášho diela modlitby a samoty a tak nás chcú prinútiť prestať s našou askézou. Neskúsení asketici považujú toto pôsobenie démonov za prirodzenú náklonnosť samotnej duše. Naši neviditeľní a prešibaní nepriatelia nám spôsobujú zlo a zároveň sa pokúšajú schovať, aby ich obeť stratila všetku nádej na oslobodenie sa z ich pascí. A tak zúfalstvo a záhuba sa stávajú neodvrátiteľnými. (Pole, kapitola 20, časť 2., odstavec 21.)            Toto poučenie svätého Ignáca Briančaninova určite prinesie úľavu tým, ktorí počas modlitby bojujú tomuto druhu pokušenia. Toto poznanie však neodstráni duchovný zápas, ktorý podstupujeme. A nie je možné mu ani uniknúť. To, že uvažujeme nad slovami učiteľa duchovného života, nám však dáva veľkú výhodu v tomto boji. Ak poznáme stratégiu nepriateľa, nemôže nás prekvapiť ani zmiasť. Takto pripravení na boj môžeme mať nádej na duchovné ovocie, ktoré z tohto boja môže vzísť. Svätý Ignác o tom rozpráva v nasledujúcich odstavcoch.            Prijmime však jednu radu, ktorá sa nám zachovala v rozprávaniach púštnych Otcov.            Brat sa spýtal asketického Starca:            „Môj otče, čo mám robiť? Myšlienok, ktoré na mňa útočia je tak veľa a ja neviem ako sa pred nimi obrániť.“            Starec odpovedal:            „Moje dieťa, nebojuj naraz proti všetkým, ale iba proti jednej – tej hlavnej. Všetky myšlienky, ktoré znepokojujú mníchov, majú spoločnú hlavu, veliteľa, na ktorom závisia. Musíme spoznať, kto je tým veliteľom a potom musíme proti nemu bojovať s celou silou, pretože keď je porazený a zmizne, ostatné myšlienky zmiznú zahanbené s ním.“ (The Evergetinos 4, s. 96.)            Poznanie nepriateľa a dobré rozlišovanie je dobrou výbavou pre tento boj, ktorý sa odohráva v našom vnútri počas modlitby.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk