Autor: Miron
 
Téma: Pole / 3.20.1.44 / Odmietnutie vízií

Myšlienky... 312/2019

            Ak počas tvojej modlitby zjavenie Krista, anjela alebo nejakého svätého zjavne povstane v tvojej obrazotvornosti alebo nejakým iným spôsobom, za žiadnych okolností nesmieš prijať túto víziu ako pravdivú. Nedávaj jej žiadnu pozornosť; nezačínaj s ňou rozhovor. Inak sa staneš trvale oklamaný a vážne duchovne zranený, ako sa to stalo mnohým. Človek nie je schopný rozprávania so svätými duchmi predtým, než Svätý Duch ho obnoví. Ako človek, ktorý je ešte stále pod vplyvom padnutých duchov a ich pút, je schopný vidieť iba týchto duchov, ktorý sa zjavujú vo forme žiarivých anjelov alebo samotného Krista; títo duchovia vidia vysokú mienku človeka o sebe samom a skúšajú použiť tento klam na zničenie duše. (Pole, kapitola 20, časť 1., odstavec 44.)            Toto varovanie je na mieste, pretože musíme očakávať, že každý pokrok v duchovnom živote bude sprevádzaný silným odporom zlého ducha. Ak je duša pevne rozhodnutá nasledovať Boha, ľahko rozpozná pokušenia, ktoré tejto túžbe priamo odporujú. Preto diabol prichádza s inou taktikou. Ponúka vznešené a duchovné vízie, ktoré duša môže považovať za ovocie svojho asketického snaženia. Táto pôsobivá forma klamu nastáva, keď človek ešte nie je očistený od vášní a spolieha sa len na svoj úsudok. Takým dáva diabol veľmi pôsobivé „vízie“. Patristická literatúra dáva veľké množstvo príkladov mníchov – askétov, ktorí podľahli tomuto klamu a hoci aj navonok disponovali úžasnými schopnosťami a „darmi Svätého Ducha“, skončili ako pomätení a dokonca niektorí spáchali samovraždu.            Nie je múdre podceňovať toto varovanie s myšlienkou, že nebezpečenstvo takéhoto klamu číha len na tých, ktorí už veľmi pokročili v duchovnom živote. Mojou pastoračnou skúsenosťou je, že mu boli vystavení aj mnohí z tých, ktorí prešli v určitom čase svojho života hlbokým obrátením. Uzdravenie z tohto klamu nie je jednoduchým procesom v prípade, že sa človek s týmto zverí svojmu duchovnému otcovi. Zvyčajne však tento klam vedie k izolovaniu sa a neschopnosti uvedomenia si svojho stavu.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk