Autor: Miron
 
Téma: Pole / 2.17.41-48 / Pripútanosť k druhým

Myšlienky... 219/2019

            Pokora a vernosť Bohu ničí telesnú lásku. To znamená, že žije z nedostatku viery a z namyslenosti.            Rob všetko dobré, čo môžeš – čokoľvek prikázania nariaďujú – svojím milovaným; ale vždy zver Bohu starostlivosť o nich; a tvoja slepá, telesná a nedbalá láska bude premenená krok za krokom do duchovnej, múdrej a svätej lásky.            Ale ak tvoja láska je vášnivá, protiviaca Božiemu zákonu, potom sa jej zriekni ako bláznovstva.            Keď tvoje srdce nie je slobodné, tak je to znak vášnivého pripútania.            Keď tvoje srdce je zotročené, tak je to znak nerozumnej a hriešnej vášne.            Svätá láska je čistá, slobodná, úplne v Bohu.            Je to hnutie Svätého Ducha v srdci, podľa miery jeho očistenia.            Odhodením každej nenávisti, vášnivého pripútania, zrieknutím telesnej lásky, usiluje sa nadobudnúť duchovnú lásku: „Unikaj pred zlom a dobre rob“ (Ž 34, 15). (Pole, kapitola 17, odstavec 41-48.)            V súčasnosti veľmi často počujeme výroky, že Cirkev je v kríze. A je to aj pravda, ak tým myslíme kresťanov, ktorí sa zriekli túžby nasledovať evanjeliové prikázania a milujú svet viac než Boha. Svätý Ignác Briančaninov hovorí, že telesná láska prekvitá z namyslenosti a tam, kde je nedostatok viery. Telesná láska, ktorú môžeme charakterizovať ako náklonnosť k užívaniu potešení vychádzajúcich z vášní, z pokrsteného človeka robí dieťa tohto sveta a nie dieťa nebeského kráľovstva. Je to dobrovoľné zrieknutie sa spoločenstva s Bohom, aj keď ústami a nejakým minimom náboženských úkonov sa k tomu spoločenstvu hlásime.            Učenie svätého Ignáca Briančaninova, ako aj učenie ostatných svätých učiteľov duchovného života nás vedie k obnoveniu správneho chápania kresťanského života, ktorý vedie k transformácií života a k spáse.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk