Autor: Miron
 
Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 17.7 / Nesúď sa

Myšlienky... 167/2019

            „Buď opovrhovaný, ale neopovrhuj. Buď ukrivdený, ale nerob nič zlého. Je lepšie pre telesné veci zahynúť s telom, než aby bolo zničené niečo, čo patrí duši. Nesúď sa s nikým, ale vytrvaj odsúdenie. Nemaj v duši lásku pre nič, čo je spojené so tými vo svete; podriaď sa princom a vladárom, ale vyhni sa ich spoločnosti, pretože je to zhubná pasca, ktorá chytá nepozorných.“            Toto poučenie svätého Izáka Sýrskeho je v súlade s radikálnosťou Evanjelia. Cit pre spravodlivosť reaguje s rozpakmi pri počúvaní týchto slov. Zdá sa nám neprirodzené, keď nereagujeme na krivdu, keď neprotestujeme v čase nespravodlivého opovrhnutia zo strany druhých. Zdá sa nám, že kresťanské zbrane – modlitba a obeta – sú neúčinné v takýchto situáciách. Pritom Ježiš Kristus nám ukazuje, že práve takýmto spôsobom porážame svet. Spomeňme si na toho, kto v Getsemanskej záhrade vytiahol meč na ochranu Ježiša. Spasiteľ mu povedal: „Daj svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú“ (Mt 26, 52). Rovnaké slová sú adresované aj nám, keď vytiahneme „meč“ na ochranu pred krivdou a znevážením. Nasledovanie tejto rady je školou radikálnej pokory, pretože sa vzdávame svojho hnevu, svojej dôstojnosti, vôbec všetkého, aby sme sa čo najdokonalejšie pripodobnili Kristovi.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk