Autor: Miron
 
Téma: Pole / 2.12.53 / Vášeň / Duchovná zákonitosť

Myšlienky... 122/2019

            Služobník Boží, ktorý napĺňa prikázania Evanjelia, odhaľuje v sebe vášne v stále rastúcom počte. Dokonca aj keď mu milosť Svätého Ducha dáva požehnané duchovné stavy ako je chudoba ducha, slzy, čistotu a duchovnú múdrosť, považuje sa za najhoršieho z hriešnikov, za človeka, ktorý nikdy neurobil nič dobrého, za človeka vinného z nespočítateľných hriechov, za človeka hodného večného trápenia v ohnivom pekle pre neustále prekročovanie Božieho zákona. (Pole, kapitola 12, odstavec 53.)            Toto poučenie sme už od svätého Ignáca Briančaninova viackrát počuli. Opakuje túto duchovnú zákonitosť znovu a znovu, aby nás uvaroval pre pokušením prestať s duchovným zápasom. Toto pokušenie silno dolieha zvlášť na tých, ktorí sú na začiatku svojej duchovnej cesty. Namiesto očakávanému pokroku si skôr viac a viac intenzívnejšie uvedomujú vášne, ktoré sú zakorenené v ich srdci. Aj keď sa postupne naučia odolávať tomuto pokušeniu dôverou v Boha a jeho milosrdenstvo, vnímanie vlastnej nehodnosti zotrváva, ba dokonca sa zväčšuje vstupovaním do hlbšej intimity s Bohom. Je si však potrebné uvedomiť, že tento stav je naplnený aj Božou útechou, vnímaním jeho lásky a milosti, je to stav kedy človek zaživa radosť, ktorá nepochádza z tohto sveta, ale je to radosť nebeského kráľovstva.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk