Autor: Miron
 
Téma: Pole / 2.13.6 / Zvyk / Správna výchova

Myšlienky... 127/2019

            Vy, ktorí vychovávate a vediete našu mládež! Dajte mladým ľuďom príležitosť k formovaniu dobrých zvykov a odvráťte ich od zlých akoby boli hroznou pohromou. (Pole, kapitola 13, odstavec 6.)            Správna výchova je veľkým požehnaním pre človeka. Rodičia, ktorí dbajú o zaštepenie dobrých zvykov do duše svojich detí, chránia ich pred mnohými stroskotaniami v neskoršom veku. Svätý Ignác Briančaninov v tejto kapitole viackrát zdôrazňuje správnu formáciu detí a mladých ľudí. Iní svätí sa tejto téme venujú veľmi obšírne. Napríklad svätý Teofan Zatvornik venuje veľkú časť svojho manuálu o duchovnom živote – Cesta spásy – správnej výchove detí. Zdôrazňuje dôležitosť asketickej disciplíny pre deti zohľadňujúc ich vek a chápanie. Vedie rodičov k detailnému chápaniu, čo spôsobuje odumieranie krstnej milosti v duši dieťaťa a ponúka prostriedky, ako sa proti tomu chrániť. Je dôležité, aby dieťa vnímalo dobrý príklad rodičov a ich duchovné snaženie. Ale to samo o sebe nestačí, aby si osvojilo dobré návyky. Je potrebné poučenie rodičov a vyžadovanie určitej disciplíny, ktorá dáva dieťaťu možnosť toto poučenie vniesť ako dobrý zvyk do svojho života. Takáto výchova zasieva mnoho dobrých semien, ktoré v budúcnosti prinesú bohatú úrodu.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk