Autor: Miron
 
Téma: Sv. Izák Sýrsky / Homília 15.14 / Múdre voľby

Myšlienky... 102/2019

            V ďalšom odstavci pätnástej homílie svätý Izák Sýrsky dáva poučenie pre mníchov, zvlášť pre tých, ktorí sa rozhodli pre pustovnícky život. Stávalo sa, že niektorí počas sviatkov nadobudli zvyk navštevovať svojich spolubratov. Spoločné jedlo, nech už akokoľvek jednoduché, bolo kvôli pohostinnosti o niečo hojnejšie, než kedy asketik bol sám. Niektorí, ktorí mali problém ovládať svoj žalúdok, práve kvôli tomuto aspektu vyhľadávali príležitosti k návštevám. Zdvorilosť vyžadovala vrátenie návštevy návštevou a tak sa táto forma spoločenského života stala pre niektorých súčasťou ich pustovníckeho života. Svätý Izák kritizuje túto prax a hovorí, že démoni čakajú na mníchov pri stole s pohostením. Problém nevidí v jedle, ale v stave srdca takéhoto mnícha, ktoré je ešte ovládané vášňou. Zároveň pripomína, že takéto návštevy vedú k rozptýleniu, v ktorom sa stráca duchovný poklad nadobudnutý pôstom a bdením v predchádzajúcich dňoch.            Toto poučenie môže dobre poslúžiť aj nám, ak z tohto pohľadu budeme opatrnejšie pristupovať k voľbe, ktoré z ponúk spoločenského života si vyberieme. Nie všetko je potrebné. Správny výber nám môže pomôcť vytvoriť väčší priestor na zveľaďovanie iného typu spoločenského života, života v intímnom spoločenstve s Bohom. Múdrosť našej voľby odstráni mnohé rozptýlenia, ktoré uhášajú oheň Svätého Ducha v nás.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk