Autor: Miron
 
Téma: Bdelosť / Svedomie / Lk 21, 34

Myšlienky... 150/2002

      V televíznej dokumente „Transoceánska loď 21. storočia“ Spektrum 28. 5. 2002) tvorcovia priblížili konštrukciu a vybavenie najväčšej výletnej lode na svete – Aurory. Je obdivuhodné, čo človek dokáže postaviť. Táto loď je malým plávajúcim mestom. Sú na nej reštaurácie, obchody, športoviská, divadelná sála, bazény. Celý tento obrovský komplex sa riadi z jedného miesta. A z toho istého miesta sa bdie nad bezpečnosťou celej lode. Tu sa zbiehajú informácie z celej lode. Akákoľvek porucha, požiar, či iné nebezpečenstvo je zaznamenané snímačmi a informácia je okamžite odoslaná do kontrolnej miestnosti, aby sa nebezpečná situácia mohla rýchlo vyriešiť.
      V každom jednom z nás je takáto „kontrolná miestnosť“, kde sa zbiehajú rôznorodé informácie. Túto „kontrolnú miestnosť“ voláme svedomie. Ono bdie nad našou bezpečnosťou – spásou. Rozlišuje medzi dobrom a zlom, medzi čnosťou a hriechom. Varuje, nabáda a bojuje. Ježiš Kristus nás vyzýva, aby sme hlas svedomia brali vážne: „Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil“ (Lk 21, 34). Táto výzva, ktorá nás vyzýva k bdelosti, je len jednou z mnohých, ktoré nám náš Spasiteľ adresuje. Čo však máme pod bdelosťou chápať?
      Odpoveď nám dáva Svätý Otec Ján Pavol II. V roku 1983 povedal v Čenstochovej pri svojej návšteve Poľska túto definíciu: „Bdieť znamená snažiť sa byť človekom svedomia. Nepotláčaj v sebe hlas svedomia ani ho neznetvoruj. Uznávaj to, čo je dobro a čo zlo. Utvrdzuj v sebe dobro a potlačuj zlo!“
      Čím viac budeme poslušný hlasu svedomia, tým väčšia bude naša bdelosť. Toto nevedie len k pripravenosti na stretnutie s Pánom v okamihu našej telesnej smrti alebo pri jeho druhom a slávnom príchode. Ovocie bdelosti je poznateľné v každodennom živote človeka, lebo ho robí krásnym a dokonalým.


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk