Autor: Miron
 
Téma: Pole / 2.12.22-23 / Vášeň / Všemocná medecína

Myšlienky... 63/2019

            Človek preto musí byť neustále pripravený bojovať voči všetkým vášňam. Zvlášť musí byť ostražitý voči tým vášňam, ktoré sa objavujú častejšie než iní, pretože tieto najviac sužujú človek.            Vášne, ktoré sú prirodzené našej porušenej ľudskej prirodzenosti sa veľmi líšia od vášní, ktoré ten ktorý človek v sebe ochotne pestuje. Sila tých druhých je neporovnateľne väčšia. Ale pokánie, táto všemocná medecína, adekvátne lieči všetky choroby v človeku, ktorý ju užíva. (Pole, kapitola 12, odstavec 22-23.)            Kardinál Tomáš Špidlík pripomína slová sv. Maxima Vyznávača, že keď sa Božie slovo vtelilo, vzalo na seba porušenú ľudskú prirodzenosť, podliehajúcu vášňam, ale napriek tomu bez sklonu k zlému. Tým vznikla nová prirodzenosť, ktorá je zliatím ľudskej prirodzenosti pred hriechom a po hriechu. Tá slúžila Kristovi ako nástroj k porazeniu moci zla. Človek sa teda musí podľa Kristovho príkladu pozdvihnúť k Bohu tým, že svoje vášne pretvorí. Stanú sa dobrými, keď človek dokáže podriadiť každú svoju myšlienku a túžbu v poslušnosti v Kristovi.            Toto pretvorenie vášní sa uskutočňuje užívaním medecíny, o ktorej hovorí sv. Ignác Briančaninov. Je to pokánie, ktoré prichádza po pokornom spoznaní, že nám vládnu vášne a v úprimnej túžbe vykoreniť ich v radikálnom nasledovaní evanjeliových slov.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk