Autor: Miron
 
Téma: Pole / 1.8.37-39 / Viera / Skutky / Jak 2, 21-22 / Rim 4, 1-3 / Skutky a spása

Myšlienky... 305/2018
(Zdroj: https://youtu.be/Nk__IZTg0rE)

            Keď chváli skutky patriarchu Abraháma, svätý Jakub oslavuje skutky jeho viery – prinesenie svojho syna ako obetu podľa Pánovho príkazu, skutok  v úplnom protiklade s našou prirodzenosťou, ktorú nazývame dobrou. Sila k takému skutku bola daná skrze vieru a skutok vyjadril silu viery. Takto apoštol Jakub a Pavol interpretovali konanie Abraháma (Jak 2, 21-22; Rim 4, 1-3).            Tí, ktorí dávajú vysokú cenu takzvaným dobrým skutkom našej padnutej prirodzenosti, sú slepí. Tieto skutky majú hodnotu a úctu medzi ľuďmi, ale nie pred Bohom, pred ktorým „všetci poblúdili, všetci sa stali neužitočnými: nikto nerobí dobre, veru, celkom nik“ (Rim 3, 12). Tí, ktorí sa spoliehajú na skutky našej padnutej prirodzenosti, neprišli k poznaniu Krista, nepochopili tajomstvo vykúpenia a uviazli do pascí vlastného falošného uvažovania, povstali proti svojej polomŕtvej a neistej viere a bláznivo sa pýtajú: „Je azda Boh taký nespravodlivý, že by nekorunoval dobré skutky heretikov a modlárov večnou spásou?“ Títo samozvaní sudcovia chcú rozšíriť nesprávnosť a slabosť svojich argumentov na Boží súd.            Ak dobré skutky podľa pocitov srdca by prinášali spásu, potom vtelenie Krista by bolo nezmyselným aktom. Vykúpenie ľudstva cez utrpenie a kríž by bolo nepotrebné a evanjeliové prikázania bez zmyslu. Takto tí, ktorí veria, že dobré skutky urobené našou padnutou prirodzenosťou sú dostatočné pre spásu, ničia význam Vtelenia a odmietajú Krista samého. (Pole, kapitola 8, odstavec 37-39.)            V tomto poučení sa svätý Ignác Briančaninov dotýka nesprávneho chápania, ktoré je v súčasnosti rozšírení azda viac, než v jeho dobre. Zmýšľanie, že stačí byť „dobrým človekom“ na získanie nebeského kráľovstva, je krédom mnohých, ktorí si tým ospravedlňujú prekračovanie evanjeliových prikázaní. Svätý Ignác poukazuje na nesprávnosť tohto postoja tým, že ak by dobré skutky podľa posúdenia ľudského srdca by viedli k spáse, potom Vtelenie a obeta Ježiša Krista by bola nezmyselná.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk