Autor: Miron
 
Téma: Duchovný život / Ako rozprávať o duchovných veciach

Myšlienky... 97/2016

            Svätý Izák Sýrsky vo svojich Homíliách hovorí, že ako niekto hovorí o duchovných veciach je dôležitejšie, než samotné tie duchovné veci. Toto ma dosť zaujalo, pretože rád čítam, počúvam a rozprávam sa o Bohu a o veciach duchovného života. Navyše je to podstatnou náplňou môjho povolania. A nepochybne každý, kto sa usiluje o hlbší vzťah s Bohom, víta každú príležitosť, kedy azda môže svojimi slovami poslúžiť druhým. Je preto dôležité pochopiť, čo tým svätý Izák myslel.            Svätý Izák dáva vlastne dve rady ako správne rozprávať o duchovných veciach. Dnes sa chcem dotknúť prvej z nich. Svätý Izák ako aj mnoho iných duchovných autorov hovorí, že ak rozprávame o duchovných veciach, máme hovoriť iba o tom, čo je našou vlastnou skúsenosťou. Dávať rady o duchovnom živote, jeho stavoch, podmienkach a disciplíne ak sami tieto veci nepraktizujeme a nemáme s nimi osobnú skúsenosť je veľkým pokušením. Môžeme mať vedomosti načerpané z duchovných kníh, zo života veľkých svätcov, ale zdieľať ich spôsobom, že počúvajúci sa nazdáva, že to vychádza z našej skúsenosti, je prejavom nedobrej vášne, ktorá ovládla naše srdce. Takéto rozprávanie zväčša ani neprinesie žiadne ovocie.            Zaiste našou prvou reakciou na túto radu bude pocit, že sme veľmi limitovaní tým, čo môžeme povedať. Osobne sa môžem podeliť iba so skúsenosťou neustáleho padania a zlyhávanie, neustálych nových začiatkov a skúšania urobiť čo i len malý krôčik v smere, ktorý ukázali veľkí svätci. A zrejme nie som sám s touto skúsenosťou.            Nebojme sa však akceptovať tento limit. Ak nás príležitosť nabáda k duchovnému rozhovoru, ponúknime to málo, čo nám naša skúsenosť dáva. Dôležité nie je to, čo rozprávame, ale ako. Tí okolo nás dokážu rozpoznať, čo sme opravdiví v tom čo hovoríme. A to je často tou silou, ktorá ich núti zauvažovať a azda aj skúsiť nasledovať i to málo, ktoré dokážeme ponúknuť.© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk