Autor:
 
Téma: Sk 14, 19-28 / Evanjelizácia / Apoštol /

Výstrižky...
(Zdroj: Prameň: SLOVO MEDZI NAMI - Utorok, 24. mája 2011)

Pavol bol istotne rozhodný muž, ľahko si však jeho odvahu idealizujeme, čím strácame zo zreteľa, čo ho to naozaj stálo. To bol život akoby za trest! A nikto mu to nekázal robiť. Niektorí ľudia mu dokonca hovorili: "Pavol, nemyslíš, že by si si mal už trochu oddýchnuť? Prečo si nedáš na pár rokov pauzu, nevrátiš sa do Tarzu a nedobiješ si baterky?" Ale on si nielenže neoddýchol, ale ani nespomalil tempo; len stále pokračoval ďalej. Väčšinu z nás nevyzvú zomrieť za evanjelium. Pravdepodobne nás nebudú ani kameňovať ani nás neodsúdia na smrť. To však neznamená, že cena za nasledovanie Ježiša je nízka. Všetci musíme zomrieť starému spôsobu svojho života. Všetci musíme pracovať na tom, aby sme doma vybudovali zbožné prostredie. A všetci potrebujeme riadnu dávku energie, aby sme naplnili poslanie svojho života.


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk