Autor:
 
Téma: Lk 8, 20-21

Archív

      S veľkou bolesťou čítajú tieto slová tí, ktorým fanatická viera odcudzila vlastné deti alebo iných rodinných príslušníkov. Mnoho siekt dáva svojim členom ilúzie nezávislosti na zvyšku spoločnosti a štruktúre sveta. O to prekvapujúcejšie je, že aj Ježiš vytvára náboženskú priepasť (dištanciu) od svojej rodiny.
      Nevieme nič o tom, ako sa asi Mária, Ježišova matka, cítila po vypočutí tohto necitlivého slova. Mohlo to vyzerať ako zaslepenosť od Ježiša a mohlo to u odmietnutých vyvolať azda závisť, pocit zneužitia, podvedenia, sklamania.
      Možno sa však nedá vytvárať analógia medzi Ježišovými zámermi a aplikáciou sekty, ktorá chce (aj ekonomicky) viazať (indoktrináciou) členov len na seba. Jeho slová sa dajú pochopiť aj ako dôraz na počúvanie jeho slov a na rovnoprávnosť medzi všetkými počúvajúcimi, ktorí si nemajú u Ježiša nárokovať jeho priazeň ani poslušnosť. Ježiš tak odmieta protekciu.


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk