Autor:
 
Téma: Mk 12, 38-39

Archív

      Ježiš nás upozorňuje na nesprávne zvyky zákonníkov. Tí, ktorí mali poznaním Boha dospieť k pokore, sa pýšili, čo všetko poznajú a robia.
      Málo poznania plodí pýchu, skutočné poznanie je skryté v pokore. Pamätaj si: prázdny klas sa vypína, len plný sa skláňa k zemi. Buďme vo svojom kresťanstve dôslední.
      Keď Pablo Casals dosiahol vek 95 rokov, mladý reportér, ktorý s ním robil rozhovor, sa ho spýtal: „Pán Casals, máte 95 rokov a ste najlepší čelista, aký kedy žil. Prečo stále hráte šesť hodín denne?“ Majster Casals odpovedal: „Pretože sa stále ešte učím.“
      Pýcha nakoniec vedie k poníženiu, len pokora nás môže pozdvihnúť. Boh o nás vie. On na nikoho nezabúda.
      Robíš všetko pre obdiv, alebo úprimne z presvedčenia, vďačnosti a lásky?
      “Nechváľ sa príliš, že stojíš vzpriamene - veď vzpriamene stoja aj všetky prázdne klasy.“ O. F. Babler


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk