Autor: Miron
 
Téma: Podobenstvo o rozsievačovi / Sme povolaní k rozsievaniu / Mt 13, 1-9 / Mk 4, 1-9 / Lk 8, 4-8

Myšlienky... 36/2000

       Nancy Cornice spomína na jedného starého muža, „vekom ohnutého, pomaly kráčajúceho opierajúc sa o paličku“, ktorého stretávala ako dieťa. Tento muž mal zvláštny zvyk. Keď uvidel dieťa, zastal, siahol do vrecka, vytiahol obrázok Krista, dal tomuto dieťaťu a pokračoval vo svojej ceste bez toho, aby povedal čo i len slovo.
       Čo tento starček robil sa nezdá ako niečo veľmi veľké. Tento malý akt láskavosti však zanechal svoje stopy. O štyridsať rokov neskôr Nancy hovorí, že ešte stále má obrázok, ktorý jej dal. Na obrázku je Kristus obklopený stádom oviec a riekou tiahnúcou sa cez prostriedok obrázku. Na druhej strane obrázka je trasúcim sa písmom napísané: „Žalm 23.“
       Ak ako dospelá si uvedomila, čo tento muž urobil. Svojím spôsobom rozsieval jemné semienka viery do detí na ulici. „Jeho správanie, plné viery,“ hovorí, „mi pomohlo položiť jeden zo základných kameňov mojej viery.“ (Nancy M. Cornish, UPPER ROOM, March-April, 1991, p. 39., Holwick´s Illustrations, č. 2827.)


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk