Autor: Miron
 
Téma: Diabol / Mt 17, 14-20

Myšlienky... 196/2001

AI       V športe platí zásada: nikdy nepodceňuj svojho súpera. Nedodržanie tejto zásady sa nevypláca. Koľkokrát už boli športoví fanúšikovia svedkami porážky silnejšieho mužstva len preto, že sa podcenil „slabší“ súper.
      Táto zásada platí aj v duchovnom živote. Najväčším nepriateľom človeka je diabol. Jeho existencia bola v posledných desaťročiach akoby spochybňovaná. Aj keď Cirkev vždy učila, že zlí duchovia sú reálne jestvujúce bytia, mnohí ľudia nadobudli presvedčenie, že slovo „diabol“ iba synonymum zla.
      V súčasnosti sa však situácia mení. Diabol zmenil taktiku. Ak sa predtým akoby schovával, dnes si robí doslova reklamu. Svedčí o tom rast rôznych satanistických siekt a okultných praktík rôzneho druhu. Tieto fakty o rozširujúcich sa aktivitách zlého ducha mnohým naháňajú strach.
KE       Nemáme sa však čo báť. Boh je silnejší ako diabol. V dnešnom evanjeliovom úryvku vidíme, ako zlý duch opúšťa chlapca na Ježišov príkaz.
DI       Slovo „satan“ je hebrejského pôvodu a znamená „odporca“. Iný názov „diabol“ pochádza z gréčtiny a prekladá sa ako „podvodník“ – „klamár“.
      O satanovi máme svedectvo od samého Ježiša Krista. Satan ho na púšti pokúšal. No neobstál. Mnohokrát musel utekať pred Ježišovou mocou. Satan prevyšuje človeka inteligenciou a schopnosťami – ako vidíme na príklade scény v rajskej záhrade, kde prví ľudia neobstáli a uverili jeho klamstvu. Poznali jeho moc. Nemohli s ním bojovať ako s rovnocenným súperom. Ježiš Kristus, vtelený Boh, nad ním však zvíťazil raz a navždy. Ak sme vo viere spojení s Ježišom, diabol nemá nad nami žiadnu moc.
PAR       Satan ako protivník robí všetko naopak ako Boh. Jeho zbraňami sú podvod, lož a pokušenie. Voči Adamovi a Eve sa prejavil ako zástanca slobody a práva človeka. Voči Kristovi na púšti ako dobrodinec, ktorý si robí starosť o jeho hlad. Boh hovorí, že hriech existuje. Stan tvrdí, že hriech nie je. Keď človek zhreší, Boh mu ukazuje nádej – východisko, satan však našepkáva, že nádeje už niet.
      Hlavnou metódou satana je urobiť zmätok v pojmoch. Hriešnym skutkom dáva pekné názvy. Vraždy nenarodených detí sa nazýva nevinne „zákrokom“. Pre krádeže vo veľkom má pomenovanie „transakcia“ alebo „operácia“. Mimomanželský pohlavný styk nazýva „milovaním“ alebo „láskou“.
      Kristus nazýva diabla klamárom. Lož a podvod patria k jeho podstate. Toto musíme mať na pamäti. Zároveň si musíme byť vo všetkých životných situáciách vedomí toho, že neexistuje žiadna tretia cesta – buď ideme s Bohom alebo s diablom. Nič medzi tým neexistuje.
MY       K duchovnému prišla istá slobodná žena s prosbou o radu. Mučila ju túžba po ženatom mužovi. On nežil v šťastnom manželstve a od prvého stretnutia vzplanulo medzi nimi priateľstvo založené na spoločných záujmoch – vrátane i viery v Boha. Čoskoro zistili, že ich priateľstvo prerástlo v silnú náklonnosť. Ocitli sa až na samom kraji cudzoložstva. V tom okamihu sa prišla žena poradiť. Povedala:
      Nemohlo by to byť tak, že nás Boh spojil dovedna? Nie je to Božia vôľa? Veď sa cítime tak blízko Boha, keď sme spolu.“
       „Čo povedal Boh o cudzoložstve?“ spýtal sa duchovný.
       „My to vieme,“ pripustila, „ale v našom prípade ide o niečo iné. Zosobášili by sme sa, keby jeho žena súhlasila s rozvodom.“
       „Čo však urobíte s Božími prikázaniami?“ opakoval duchovný.
       „Necítim vinu, že by sme robili niečo zlé. Ako môže byť Boh proti niečomu tak peknému?“
       „Ak si myslíte, že to Boh nemyslí vážne s cudzoložstvom, ako budete vedieť, čo myslí naozaj vážne? Chcete sa riadiť podľa svojich pocitov alebo podľa toho, čo Boh povedal?“
      Po tomto rozhovore nastal v duši ženy veľký boj. Najprv sa chcela vzdať Boha kvôli milovanému mužovi. Ale po hodinách modlitby a rozmýšľania sa rozhodla radšej nasledovať Božiu vôľu, aj keby sa už nikdy nemal vydať. Tento boj trval dva dni. Na tretí deň poľavil. Opustila tohto svojho partnera. Po roku sa vydala za iného muža – kresťana. Vtedy povedala duchovnému: „Je vždy lepšie urobiť to, čo chce Boh, než to, čo chceme my, aj keď sa pritom musíme mnohých vecí vzdať.“ (Podľa: B. Mumford, Ako čeliť pokušeniu, s. 57)
ADE       Nepodceňujme teda diabla. Je úskočný a podlý. No nesmieme sa ho ani báť. Ak uveríme Božiemu slovu a dáme sa ním viesť, rozoznáme pravdu od diablovej lži a naše rozhodnutie povedie k jeho opätovnej porážke. Amen.


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk