Autor: o. PaedDr. František Dancák
 
Téma: Lk 2, 34; 35

Myšlienky... 312/2004

      „Šla žitím matka má, jak kajícnica smutná...“, začal Otakar Březina svoju najvrúcnejšiu báseň. A pokračuje: „Šla žitím a její deň neměl vůne, barev, květů a se stromu trhala jen suchý plod žití, jenž jako popel chutná...“
      Presvätá Bohorodička stojí ako Bolestná matka nielen na konci Kristovho života pod jeho krížom, ale tiež na začiatku, pri prvom verejnom Spasiteľovom vystúpení. Poznanie, že jej Božiemu Synovi budú odporovať a že jeho láska bude mnohokrát neľútostne zavrhovaná, musel zasiahnuť meč bolesti sväté srdce matky. Boh postupne uvádza Pannu Máriu do tajomstva svätého kríža a ukazuje jej, aký bude mať vynikajúci podiel na diele vykúpenia spolu s ostatnými vykúpenými (porov.: Kol 1, 24).

      Inšpirácie: Lk 2, 23-40
      Kartotéka: Lk 2


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk