Autor: o. PaedDr. František Dancák
 
Téma: Diabol / Lk 8, 26-27

Myšlienky... 164/2004

       „Doplavili sa do gergezského kraja, ktorý je oproti Galilei. Keď vystúpili na breh, vyšiel oproti nemu akýsi muž z mesta, posadnutý zlými duchmi“ (Lk 8, 26-27).
      Existujú démoni, zlí duchovia?
      V posolstve Ježiša Krista je toľkokrát a tak výslovne vyjadrená reč o démonoch, že by bolo celé posolstvo nezrozumiteľné, ak by niekto chcel poprieť biblickú existenciu padlých anjelov. „Písmo a Tradícia Cirkvi vidia v tejto bytosti padlého anjela, ktorý sa volá satan alebo diabol“ (KKC 391).
      Nemecký filozof Theodor Häcker (1879-1945) dáva k tejto téme na uváženie pozoruhodnú myšlienku o pochybnostiach voči démonom:
      V našom storočí i v predchádzajúcich dobách došlo k toľkým hrozným zločinom proti ľudskosti, strašným ničeniam vo vojnách a ohavnostiach v koncentračných táboroch a väzniciach, že sa filozof musí pýtať na príčinu, ktorá by to dostatočne vysvetlila. Človek nie je dostatočným vysvetlením takéhoto strašného ničenia.
      T. Häcker z toho vyvodzuje úvahu o pôsobení mocných zlých duchov, ktorí používajú aj ľudí ako nástroje zloby.
      Diabolská moc je mocou padlých anjelov, ktorým Boh dovoľuje pôsobiť v čase pozemského osvedčenia ľudskej slobody medzi dobrom a zlom. To, že Boh dopúšťa diablovo pôsobenie, je veľké tajomstvo, ale my vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (KKC 395; porov.: Rim 8, 28).

      Inšpirácie: Lk 8, 26-27
      Kartotéka: Diabol / Lk 8


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk