Autor: Miron
 
Téma: Modlitba / Lk 11, 1 / Lk 18, 1

Myšlienky... 162/2004

      Je zaujímavé o čo učeníci poprosili Ježiša. Nežiadali, aby ich naučil ako sa stať veľkými kazateľmi, hoci toto umenie by sa im bolo veľmi zišlo. Žiadali o niečo iné, dôležitejšie: „Pane, nauč nás modliť sa“ (Lk 11, 1).
      K tejto prosbe nedospeli sami od seba. Videli príklad svojho Majstra, ktorý odchádzal do samoty a dlhé hodiny strávil v rozhovore so svojím Otcom. Ak to porovnali s vlastným životom modlitby, museli dospieť k záveru, že Ježiš nielenže dokonale ovláda umenie modlitby, ale je pre neho nesmierne dôležitá. Príklad modliaceho sa Krista im pomohol sformulovať správnu prosbu.
      Urobili správne. A aj my urobíme správne, ak budeme prosiť Ježiša, aby nás naučil umeniu modlitby. Máme dosť učiteľov na to, aby sme sa stali dobrými rečníkmi, teológmi. Máme dosť učiteľov na to, aby sme si osvojili všetky potrebné informácie pre svoju prácu i život. Ale umeniu modlitby nás môže naučiť iba Ježiš. Je dôležité ho o to požiadať. Je priam nutné vstúpiť do jeho modlitbovej školy, pretože bez modlitby bude rečníkovi chýbať sila slova, teológovi horúce srdce a našim vedomostiam správne využitie.
      Modlitba je výsadou, ktorú Boh ponúka každému. Je to dar pre každého človeka a každý človek skrze ňu môže počítať s mocou Všemohúceho Boha. Nemali by sme tento dar odmietať, pretože Ježiš, ktorý dobre pozná človeka, nám hovorí, že je potrebné neustále sa modliť a neochabovať (porov. Lk 18, 1).
      Dovoľme teda Spasiteľovi, aby nás naučil modliť sa. Začnime s tým, že ho o to poprosíme a pokračujme v rozhovore s ním. Nie je ani tak dôležité, aký druh modlitby si zvolíme. Dôležité je, že sa budeme modliť a neochabovať. Čím viac času strávime v rozhovore s Bohom, tým skôr si osvojíme umenie modlitby.

      Inšpirácie: Lk 11, 1-4 / Lk 18, 1-8
      Kartotéka: Modlitba / Lk 11 / Lk 18


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk