Autor: Miron
 
Téma: Evanjelizácia / Kresťanstvo / Svedectvo / Mt 5, 16 / Flp 2, 15

Myšlienky... 60/2004
(Zdroj: www.eSermons.com)

      Istá žena sa cítila v zamestnaní veľmi osamelá napriek tomu, že pracovala v pomerne veľkom kolektíve. Pocit osamelosti vyvolával fakt, že na pracovisku bola jedinou veriacou. Často musela obraňovať svoju vieru a odôvodňovať svoje postoje, ktoré sa líšili od názorov jej kolegýň. Pomaly strácala odvahu i silu k týmto zápasom a rozmýšľala, že zmení zamestnanie. Predtým sa však poradila s kňazom. Ten, keď vypočul jej sťažnosti, spýtal sa: „Kde zvyknú ľudia dávať lampu?“ Odpovedala: „Tam, kde je tma.“
      Hneď však pochopila zmysel tejto otázky. Pochopila, že jej pracovisko je „tmou“, kde je potrebné umiestniť „svetlo“. Táto predstava ju veľmi posilnila. Ostala na svojom pracovisku a usilovala sa z celej sily svedčiť o Svetle. Po nejakom čase 13 z jej spolupracovníčok uverilo v Ježiša Krista.
      „Ako svetlá na svete“ (Flp 2, 15) by mali byť všetci, ktorí uverili v Boha. Je to veľké privilégium – prinášať svetlo tam, kde panuje tma. Zaiste nie je to vždy jednoduché. Niekedy je potrebné zniesť veľké tlaky, ba i prenasledovanie... Ale aj v takýchto chvíľach máme pamätať na Ježišove slová: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 5, 16).
      Pamätajme, že „tmavé miesta“ potrebujú „svetlo“.

      Inšpirácie: Mt 5, 13-20 / Flp 2, 15
      Kartotéka: Evanjelizácia / Kresťanstvo / Svedectvo / Mt 5 / Flp 2


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk