Autor: o. PaedDr. František Dancák
 
Téma: Mk 13, 33-37 / Lk 12, 35-40 / Mt 24, 42-44

Myšlienky... 205/2003

       Dejiny spomínajú, že rok l812 bol tragickým rokom pre mocnú armádu cisára Napoleona. Stalo sa, že v tom roku Napoleon prepochodoval celú Európu a nikde sa nestretol s veľkým odporom. Keď však prišli k Moskve, vtedy v Rusku zúrila tuhá zima, s ktorou Napoleon nepočítal. Kde si vojak sadol, tam naveky zaspal. Dôstojníci ich nútili a prosili, aby si nesadali, lebo to bude ich koniec. Vojaci však neboli dosť oblečení a preto zamrzli i na svojich nohách. Niektorí vojaci prosili svojich veliteľov, aby ich nechali, lebo už nevládzu ďalej. Tuhá zima teda zdecimovala Napoleonovu armádu, Napoleon prehral vojnu a stratil aj svoj cisársky trón.
       Život jednotlivca, ba aj celých národov je iste bezútešný, ak stratili nádej, lebo stratili všetko. Rútia sa preto do zúfalstva. Toto sa týka aj mnohých kresťanov, ktorí sa síce modlia: „Príď tvoje kráľovstvo“ (Mt 6, 10), ale žijú tak, akoby sa ich táto pravda vôbec netýkala. Kristus však hovorí: „Majte sa na pozore, lebo neviete, kedy príde ten čas...“ (Mk 13, 33). A pridal o tom aj krátke podobenstvo: „Je to tak, ako keď človek odcestuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť...“ (Mk 13, 34).
       Nebeský Otec dobre vie, kedy bude koniec sveta a kedy nastane Posledný súd. Nie je však jeho vôľou, aby presný čas súdu ľuďom vopred oznámil. Spasiteľné je pre nás vedieť len to, že raz určite bude. Tým viac sa máme starať o to, aby sme na jeho súd boli pripravení. Preto ďalej v podobenstve hovorí: „Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane! A čo hovorím vám, hovorím všetkým!“ (Mk 13, 35-37).
       Tento obraz je napomenutím k tomu, aby sme bedlili, boli pripravení, pretože nevieme čas, kedy príde Pán. Najprv v našej smrti a napokon na konci sveta. Byť bdelým - to je životný postoj kresťana. Situácia kresťana je vyjadrená situáciou vrátnika, ktorý nevie, kedy sa vráti jeho pán.
       Riaditeľ jedného podniku odišiel na služobnú cestu. Mienil ísť lietadlom zavčas rána. Jeho spolupracovníci boli istí, že sa prinajmenšom v ten deň nevráti. To ich posmelilo, že si dovolili malé spoločenské „rodéo“. K tomu im mal dopomôcť alkohol a veselý život - nič nerobiaci. Keď zábava bola v plnom prúde, odrazu sa objavila v dverách prísna tvár riaditeľa. Vrátil sa z letiska, pretože v ten deň pre nepohodu počasia žiadne lietadlo nemohlo odletieť. Aké nepríjemné bolo prekvapenie prítomných nad nečakaným príchodom svojho riaditeľa.
       Evanjelium vyzýva k bdelosti na mnohých miestach a v rôznych obmenách. Platí to pre všetkých: „A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!“ (Mk 13, 37).
       Sv. Ján Nepomucký Neumann, rodák z Prachatíc, zomrel vo veku 49 rokov, 5. januára 1860, keď odpadol na ulici Philadelphie. Baltimorský arcibiskup Kenrick v pohrebnej reči o ňom povedal tieto slová: „Bol pripravený v každom okamihu zomrieť, lebo kráčal s Bohom a žil z viery.“
       To bola ozajstná pripravenosť na príchod Pána, ktorého príchod pre každého z nás je nečakaný, ako príchod zlodeja. Príde v hodinu, o ktorej sa ani nenazdáme... Hudobný skladateľ J. B. Foerster povedal, že si máme počínať tak, ako by sme tu mali byť večne, ale zároveň byť pripravení odísť kedykoľvek. To je teda pohnútka k tomu, aby sme boli stále pripravení, pretože ten čas, aj keď nevieme kedy, raz určite príde.

      Inšpirácie – Mk 13, 24-37
      Inšpirácie – Lk 12, 32-48
      Inšpirácie – Mt 24, 32-51


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk