Autor: Miron
 
Téma: Človek / Talent / Flp 3, 12-14 / Hebr 12, 1 / Mk 10, 45

Myšlienky... 74/2003

      V roku 1972 NASA vypustila do vesmíru výskumnú sondu Pioneer 10. Jej hlavným cieľom bolo dosiahnuť planétu Jupiter, vyfotografovať jej povrch a jej mesiace a odoslať údaje na Zem. Vedci to považovali za pomerne riskantnú operáciu, pretože dovtedy žiadna sonda sa nedostala ďalej ako po Mars. A keď sa k tomu pripočítali všetky riziká ako napríklad zasiahnutie asteroidom, úspešnosť tejto misie sa predpokladala len malým percentom. Ale sonda Pioneer 10 naplnila svoje poslanie. Ba dokázala toho ešte oveľa viac. Obrovská gravitácia planéty Jupiter priam vymrštila sondu na okraj slnečnej sústavy. Preletela okolo Saturnu, potom minula Urán a Pluto. V roku 1997, dvadsaťpäť rokov po štarte, bola už od Slnka vzdialená cez 7 biliónov kilometrov. Opustila slnečnú sústavu a dodnes pokračuje vo svojej púti vesmírom.
      Čo je však viac zaujímavé, neustále vysiela rádiové signály na Zem, ktorými sprostredkúva vedcom cenné informácie o vesmíre. Tieto signály vychádzajú z 8 wattového vysielača, ktorému vedci pri štarte dávali trojročnú životnosť. Sonda Pioneer 10 prekonala všetky očakávania, ktoré boli s jej misiou spojené. Ba urobila ešte viac. Nikto z jej konštruktérov by si ani netrúfol na také niečo ani pomyslieť.
      Niečo podobné sa odohráva aj s nami, keď ponúkneme svoj život, svoje schopnosti – hoci len „8 wattové“ Bohu. Boh cez nás vykoná diela, na ktoré by sme sami nikdy ani nepomysleli. Stačí ponúknuť len to trošku, čoho sme schopní...


© Miron Keruľ-Kmec ~ www.homily-service.sk