1.december 2021

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    Poviem úprimne, že to bola kríza mladosti a hanba pred určitými priznaniami, čo ma odvádzala od mojich úkonov zbožnosti. Mnohým, ktorí sú v tých istých okolnostiach, by to vyhovovalo. Keby však boli úprimní, priznali by, že to, čo ich predovšetkým odvrátilo od náboženstva, bolo prísne pravidlo ohľadom zmyslov, čo náboženstvo ukladá všetkým, že najprv sa dopytovali rozumu a vedy na metafyzické dôkazy, ktoré by im dovoľovali viac sa ním nezaťažovať.

~F. Coppée~

04.12.2004 - kc (čítanosť2411 reakcie2)


Krst

      Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní: „A tak sa krst správne a vhodne definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove“ (KKC 1213).
01.07.2004 | Čítanosť(2221)
Téma: Krst
25.06.2003 | Čítanosť(1599)
Téma: Krst
25.06.2003 | Čítanosť(1505)
Téma: Krst


29.04.2005 - 11:45   Iveta Jarábková  
» Re: Krst

Krst je znovunarodenie. Vodou krstu, vodou z potoka živej vody Ducha Svätého sa zmýva z nás dedičný hriech a my sme pripravený na cestu, ktorou nasledujeme Ježiša, po celý život. Pokiaľ sa pre túto nádhernú cestu plnú prekvapení a Lásky rozhodneme. Avšak sv.Pavol v liste Efezanom hovorí(2,8-9):" Milosťou viery ste spasení. Nie sami zo seba, je to dar Boží. A nie zo skutkov, aby sa nikto nemohol chváliť." A toto ma inšpiruje k tomu, aby som sa zamyslela a skonštatovala,že je úplne prirodzené, že samotný krst bez viery nestačí. Sú to dve neoddeliteľné zložky života v Kristovi, ktoré sa dopĺňajú.Teda, krst je pre nás bránou k životu v Kristovi a viera je bránou, aby sa človek stal Kristovým učeníkom. Pán Ježiš je vinič a my, Božie deti, sme jeho ratolesti.Je pre nás cťou prinášať na jeho Slávu, úrodu, teda skutky, ktoré sú inteligentným prejavom nášho krstu a viery...Byť kresťankou je nádherné!


04.12.2004 - 16:40   kc  
» Re: Krst

Krst si zaslúži, aby sme o ňom premýšľali celý život! Pripomenie nám totiž celé naše osobné náboženské dejiny. Na svet sme prišli pre dedičný hriech v nešťastnej situácii človeka bez Boha. Pre Kristovo veľkonočné tajomstvo sme boli skrze krst očistení, zmierení s ľuďmi, včlení do prúdiaceho života Kristovho tajomného tela, povolaní do večného života v dome nebeského Otca.© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet