21.jún 2021

     MENU

Úvod
Zoznam miestností
Zoznam tém


Vyhľadávanie v archíve: fulltextové vyhľadávanie (aj v tele textu)


Vyhľadávanie v Svätom Písme:
     NA ZAMYSLENIE

    „Usiluj sa uskutočňovať poznané pravdy — nie ako požiadavku na iných, ale ako požiadavku na seba.”

~HERMANN HESSE~

10.09.2004 - Miron (čítanosť3196 reakcie1)


12.06. – Náš otec svätý Mikuláš divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry

Kondák

       Boh, večná Pravda, ukázal ťa svojmu stádu ako príklad viery, vzor svätosti a učiteľa zdržanlivosti. Tvoja pokora ťa povýšila a chudoba obohatila, otče, arcipastier Mikuláš. Pros Krista Boha, aby spasil naše duše.

Kondák

       Svätý, bol si v Myrách vysluhovateľom sviatostí. Plnil si príkaz Kristovho evanjelia. Svoj život si zasvätil službe ľudu. Aj nevinných si zachránil pred smrťou. Pre svoj dôverný styk s milosrdným Bohom dosiahol si veľkú svätosť.


07.02.2006 - 11:44   Mikuláš Lakata  
» Re: 12.06. – Náš otec svätý Mikuláš divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry

Sv. arcibiskup Nikolaj, Mir-Likejsky čudotvorec
+ + + * 272 / † 6.12.342 (Lk. /24/ 6,17-23)
19. december 2004

Bratia a sestry v Christu, drahí poslucháči, v tento svätý, veľký a nedeľňajší deň spievame v našich chrámoch okrem iného aj pieseň: „O kto, kto Nikolaja ľubit ?“ Kto z nás by ju nepoznal, keď rodičia nás ju naučili už ako malé deti. Každý rok zvučí z našich úst, pretože si modlitebne spomíname na svätého Nikolaja čudotvorca. Je známy v celom svete, ba dokonca aj turci – muslimovia si ho hlboko ctia, keďže chránia dodnes jeho hrobku z bieleho mramoru. Možno by ste sa ma teraz opýtali, v čom spočíva táto moc svätca, ktorou všetkých ľudí objíma?
No až po dospievaní jeho cirkevnej piesne zisťujeme, že on svojim životom vo všetkej možnej plnosti pre človeka sa podobal svojmu zakladateľovi askézy a pokánia – Christu a plnil jeho prikázania.
V Mineji sa o ňom môžeme dočítať čo všetko spravil, preto pripomeňme si v tento čas čo ho dostalo do duchovnej výšky. Od svojej mladosti až do hlbokej staroby sv. Nikolaj spravil veľa veľkých a slávnych zázrakov na zemi, ale aj na mori a tak pomáhal ľuďom, ktorý sa nachádzali v biede. Zachraňoval ich pred utopením a vynášal z morských hlbín na súš, schytil od pominuteľného neščastia a priviedol napr. 3 dcéry späť domov, zbavoval väzenských pút ( aj keď sám bol vo väzení a prežíval tam rôzne múky), chránil pred katovaním, prihováral sa za ľudí a chránil od smrti, pomohol liečiť mnohým všelijaké choroby, obohatil v úbohosti a chudobe aj toho posledného, ktorý trpel, kŕmil hladných a bol pripravený pomôcť každému v akejkoľvek potrebe, stále v pohotovosti zastúpiť a ukázať sa tam, kde bolo treba rýchlo prihovoriť sa a obhájiť biednych, aby ich zbavil tohto bremená. Práve za toto všetko vie o ňom celý svet. Nie je nutné veľa hovoriť o jeho zázrakoch, lebo v jeho akafiste sa modlíme takto: „ ...Dostojno jesť peti čudesa tvoja, blažene Nikolaje; niktože bo možet ja isčesti ašče by i mnogim jazyki imel i glagolaty voschotel no my divno Bogu, v tebe proslavľajuščemusja derzajem vospevati: Alliluia.“ Čo znamená, že Je dôstojné spievať o tvojich zázrakoch blažený Nikolaj, no nikto ich nedokáže vypovedať – vyčísliť aj keby niekto vedel a chcel rozprávať rôznymi jazykmi, no my divno Bohu v tebe presláveného opovažujeme sa spievať: Aleluja.
Že si ho Cirkev vskutku už 1700 rokov cti, dokazuje to aj tým, že počas celého roka mu k jeho oslave zasvätila viacero dní. Tak napr. každý štvrtok v týždni sa my kresťania k nemu modlievame, aby súčasne s 12-timi apoštolmi v tento deň bol aj našim pomocníkom. Ďalej nielen v deň zosnutia 6-ho podľa starého štýlu 19-tého decembra pamiatku jeho oslavujeme, ale aj 9-ho podľa starého štýlu 22-ho mája, keď boli prenesené jeho nerozkladajúce telesné ostatky do mesta Bari v Taliansku. Pán Boh nám ich zanechal ako dôkaz, o ktorý sa nemôžme sporiť, či naťahovať, lebo sväté a voňavé myro (olej), ktoré z jeho ostatkov vytekalo dlhé roky je jasným dôkazom o tom, že náš zemský život prežitý tu na zemi v Bohu nekončí, lebo duša človeka je nesmrteľná. A od týchto jeho ostatkov sa vyliečilo kvantum ľudí. Smelo môžeme povedať, že úcta k svätcovi Nikolajovi k nám prišla súčasne s Pravoslávím. Množstvom chrámov rástlo po modlitbách k svätcovi, každá Cirkev, každý dom si chránil ikonu svätca ako svätyňu, pretože ho mali a máme aj my za svojho ochrancu, ktorý je silný u Boha. Dodnes nám zostali známe jeho ikony ako: zarejská so životopisom, alebo ikona sv. Nikolaja ugrešského, ktorá sa zjavila veľkému kňazovi Dimitirijovi Donskému v Ugreši, v čase pochodu na Mamaja, ale poznáme aj mnohé ďalšie jeho ikony.
Pravilo viry i obraz krotosti ... toto motto sv. Nikolaja z tropara br. a sestry viedlo k rozhodnutiu mnohých rodičov, nielen Teofana a Nonu, aby dali toto sväté meno svojim deťom, preto Pán Boh dopúšča, aby aj oni podľa tohto mena v živote boli uspešnými. Podľa vzoru a po stopách svätca sa pústili napr. sv. Nikolaj Velimirovič (srbský), sv. starec Nikolaj Pskovskojezerský z ostrova Zalita pri Pskove, sv. arcibiskup Nikolaj Japonský, sv. Nikolaj Burazeri, ktorý žil v kelii na sv. hore Athos, sv. cár Nikolaj II., no toto meno dodnes nosia aj mnohí biskupi, kňazi, diakoni,laici i svetskí muži ba dokonca ženám Nikolkam začali davať toto čestné meno Nikolaj.
Že sv. Nikolaj je národu blízky dokazujú starší ľudia aj cez rozprávania o ňom v prísloviach i v takýchto prirovnaniach: „Niet lepšieho za nás ochrancu ako je Nikolaj, Popros Nikolaja a on povie Spasiteľovi, Ukradol zlodej na ceste – Nikolaj vezme, Blahému čudotvorcovi Nikolajovi sú dva sviatky v roku a nečestnému Kasijanovi jeden za štyri roky“.
Daj Boh bratia a sestry, drahí poslucháči, aby sme boli úspešnými pri dosahovaní vlastností svätého Nikolaja ako krotkosť, štedrosť, dobrota, viera v Boha i oddanosť Cirkvi a nesnažili sa deťom hovoriť a ukazovať zo západu „Santa Clausa“ , či „Deda mráza“, tzv. novodobých náhradníkov, lebo takých ukazujú deťom svetský rodičia a k svojim deťom lipnú len s darčekmi. No my učme deti v úcte k sv. Nikolajovi, ktorý ani s čertom nechodil, ako v dnešnej dobe Mikuláš po škôlkach, školách či uliciach, lebo sv. Nikolaj bol arcibiskup a bol anjel v ľudskom tele, preto zázraky tvoril podľa viery v Boha a nie, aby mu k tomu pomáhal či doprevádzal čert. Naša Cirkev ma zriadený Detský domov v Medzilaborciach pod ochranou sv. otca Nikolaja, preto okrem pomoci svätca, pomôžme im aj my, aj keď len maličkosťou či modlitbou za nich a milujme nielen svoje, ale všetky deti. Darčekujme sa hlavne balíčkom, v ktorom nebude chýbať vzájomná láska.
Nakoniec mojich zopár slov dovoľte zaželať Vám, keďže tento sviatok sa nachádza v čase Roždestvenského postu (adventu), aby sv. Nikolaj, ktorý je pre nás nový Noe a nastavnikom spasiteľnej archy, je rannou hviezdou medzi oblakmi a krásny mesiac počas splnu a v Cirkvi jasným slnkom a blahovonným pokojom, preto Vašim modlitbách k nemu nech Vám pomáha k tvorbe ešte viacej a lepších skutkov viery a milosrdenstva, aby pôstom a modlitbou pri dobrom zdraví a v rodinných kruhoch ste privítali narodenie Spasiteľa sveta. Amen.© 2003 - 2020 Miron Keruľ - Kmec
Stránka je umiestnená na WebGlobe.
webdizajn
Computer and internet Computer and internet